بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
    • تجارت کارت گروهی

      تجارت کارت گروهی امکانی جدید در تجارت کارت است که بواسطه آن مشتری بانک ( سرپرست خانوار)می تواند برای یک حساب چندین کارت دریافت نموده و به عنوان سرگروه برای هر یک از اعضای خانواده خود بصورت یکجا و در فواصل مختلف مبالغی را واریز نماید . این خدمت همچنین مزیت مناسبی برای مدیران شرکت ها برای مدیریت تنخواه گردان و توزیع آن بین مسئولین خرید شرکت یا سازمان به شمار می رود .