|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
جمعه 30 فروردین 1398
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • فهرست مناقصات/ مزایدات
        
     آگهی مناقصه های شماره 2‏‏‏‏‏/98 ک و 3‏‏/98 ک بانـک تجارت در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای ، نسبت به تهیه و چاپ 30.000.000 برگ فرم نمونه 1474 (فرم یک نسخه ای بهم پیوسته بزرگ) (2‏‏/98 ک) و همچنین 40.000.000 برگ فرم نمونه 1473 (فرم یک نسخه ای بهم ...
     آگهی مناقصه شماره 1‏‏‏‏‏‏/98 ک بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه کمدهای دیواری مورد نیاز ساختمان مدیریت شعب استان خوزستان خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 28-1-1398 ...