بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  •  
  • فهرست مناقصات/ مزایدات
   بانک تجارت در نظر دارد، در راستای کاهش آسیب پذیری ها و اشراف کامل به ترافیک شبکه در نقاط مختلف از شبکه، شرکت های توانمند در این حوزه را شناسایی و ارزیابی نماید. لذا از شرکت هایی که دارای شرایط و مجوز های لازم از جمله: پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا ( نصب و پشتیبانی محصولات فتا)، گواهینامه ...
   بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد " عملیات استاندارد سازی اتاق UPS ساختمان مدیریت شعب استان کردستان " ، با اشخاص حقوقی حائز شرایط، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه از تاریخ 1402/01/15 لغایت 1402/01/26 از ساعت 8:00 لغایت 13:00 هر روز ...
   بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد تهیه، نصب و راه اندازی، آموزش و پشتیبانی سامانه راهکار مرورگر ایزوله، با اشخاص حقوقی حائز شرایط، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه از تاریخ 1401/12/20 لغایت 1402/01/15 از ساعت 8 لغایت 13 هر روز به غیر ...
   بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد " جمع آوری اتاق سرور کانتینری و ایجاد اتاق جدید در ساختمان مدیریت شعب استان ایلام"، با اشخاص حقوقی حائز شرایط، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1-مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه از تاریخ 1401/12/01 لغایت 1401/12/09 از ساعت 8 لغایت 13 ...
   آگهی مزایده واگذاری سهام در راستای اجرای "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" و سیاست کاهش تصدی‌گری، بانک تجارت درنظر دارد سهام خود در شرکت های تابعه و وابسته را با مشخصات ذیل واگذار نماید. 1- شرایط مزایده 1-1- عرضه سهام نقد و یکجا انجام می گیرد. 2-1- متقاضیان خرید سهام برای ...
   آگهی مزایده واگذاری سهام بانک تجارت (سهامی عام) در نظر دارد در راستای اجرای "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" و سیاست کاهش تصدی‌گری، سهام خود در شرکت های تابعه و وابسته را به شرح و شرایط زیر از طریق مزایده عمومی واگذار نماید: 1- شرایط مزایده 1-1- عرضه سهام به صورت نقد و یا ...
   بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد " خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی تعداد 3 دستگاه دیزل ژنراتور"، با اشخاص حقوقی حائز شرایط، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه از تاریخ 1401/11/03 لغایت 1401/11/19 از ساعت 8 لغایت 13 هر روز به غیر از ...
   بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد " خرید 1.900.000 عدد جلد کارت ATM"، با اشخاص حقوقی / حقیقی حائز شرایط، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه از تاریخ 1401/11/01 لغایت 1401/11/12 از ساعت 8 لغایت 14 هر روز به غیر از پنجشنبه ها و روزهای ...
   بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد "تهیه و چاپ یک میلیون عدد پاکت کارت هدیه طرح آبرنگی (فرم نمونه 3‏/328)"، با اشخاص حقوقی / حقیقی حائز شرایط، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه از تاریخ 1401/11/01 لغایت 1401/11/12 از ساعت 8 لغایت 14 ...
   بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد "تهیه و چاپ یک میلیون عدد پاکت کارت هدیه طرح آبرنگی (فرم نمونه 3‏/328)"، با اشخاص حقوقی / حقیقی حائز شرایط، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه از تاریخ 1401/10/03 لغایت 1401/10/14 از ساعت 8 لغایت 13 ...
   بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد " خرید 1.900.000 عدد جلدکارت ATM "، با اشخاص حقوقی / حقیقی حائز شرایط، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه از تاریخ 1401/10/03 لغایت 1401/10/14 از ساعت 8 لغایت 13 هر روز به غیر از پنجشنبه ها و روزهای ...
   بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد " تهیه و چاپ بیست میلیون برگ نمونه فرم1473 (فرم یک نسخه ای به پیوسته کوچک)سری (س-3) "، با اشخاص حقوقی / حقیقی حائز شرایط، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه از تاریخ 1401/10/03 لغایت 1401/10/14 از ...
   بانـک تجـارت در نظـر دارد نسبـت به خرید 3,422 دستگاه رایانه بدون کیس (All in one) به همراه کیبرد و ماوس مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 1401/09/13 (ساعت 13) می باشد. 2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- متقاضیان جهت دریافت ...
   بانک تجارت در نظر دارد جهت برگزاری مناقصه محدود در خصوص انتقال امن فایل از طریق درگاه USB نسبت به ارائه نیازمندی های محصول و سپس شناسایی پیمانکاران ذیصلاح اقدام نماید. لذا از شرکت هایی که دارای مجوز های لازم از جمله مجوز امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و شورای عالی انفورماتیک می باشند ، دعوت به ...
   بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه و چاپ 10,000,000 برگ فرم نمونه 1474 ( فرم یک نسخه ای بهم پیوسته بزرگ) مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 1401/08/29 (ساعت 13) می باشد. 2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- متقاضیان جهت ...
   بانـک تجـارت در نظـر دارد نسبـت به تهیـه 25,000 بستـه کاغذ A4 مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 1401/09/05 (ساعت 13) می باشد. 2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز نقدی ...
   آگهی مزایده واگذاری سهام در راستای اجرای "قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور" و سیاست کاهش تصدی‌گری، بانک تجارت درنظر دارد سهام خود در شرکت های تابعه و وابسته را با مشخصات ذیل واگذار نماید. شرایط مزایده: عرضه سهام نقدو یکجا انجام می گیرد. متقاضیان خرید سهام برای کسب اطلاعات بیشتر می ...
   بانـک تجـارت در نظر دارد نسبت به تهیه و چاپ 106,500 جلد سررسید وزیری (عادی، ویژه و فیروزه ای)، 40,000 جلد تقویم رومیزی ایستاده (پایه معمولی) و 10,000 جلد تقویم رومیزی ایستاده (پایه چوبی) مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات حداکثر تا ...
   بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی تعداد 13,156 عدد صندوق اجاره ای مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. 1‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 1400/07/20 (ساعت 14 ) می باشد. 2‏‏‏‏‏‏‏- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت ...