بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • فهرست مناقصه ها و مزایده ها
      
   بانـک تجـارت در نظر دارد نسبت به تهیه و چاپ 106,500 جلد سررسید وزیری (عادی، ویژه و فیروزه ای)، 40,000 جلد تقویم رومیزی ایستاده (پایه معمولی) و 10,000 جلد تقویم رومیزی ایستاده (پایه چوبی) مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات حداکثر تا ...
   بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی تعداد 13,156 عدد صندوق اجاره ای مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. 1‏‏‏‏‏‏‏- مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 1400/07/20 (ساعت 14 ) می باشد. 2‏‏‏‏‏‏‏- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت ...