بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی

   گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی

   تعریف

   به منظور تامین مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار واحدهای تولیدی فعال، بانک تجارت اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می کند. گشایش اعتبار اسنادی می تواند دیداری یا مدتدار (یوزانس و ریفاینانس) باشد. در گشایش اعتبار اسناد دیداری ممکن است براساس مصوبه های صادره بخشی ازمبلغ اعتبار به عنوان پیش پرداخت در زمان گشایش از مشتری اخذ و مابقی در زمان تحویل اسناد توسط مشتری تامین و به حساب های مربوط یا بخش قابل توجهی از مبلغ اعتبار اسنادی بعد از رسیدن اسناد حمل (در بخش گشایش اعتبار اسنادی دیداری) در قالب تسهیلات،کالای وارده در اختیار مشتریان بانک قرار گیرد.
   درگشایش اعتبار اسنادی مدت دار، مبلغ گشایش اعتبار اسنادی در سررسید مقرر از سوی مشتری تامین و به حساب های مربوطه واریز می شود. گشایش اعتبار اسنادی برای موارد فوق الذکر به صورت تسهیلات موردی و یا حد سالانه تصویب و در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

   شرایط واحدهای تولیدی برای گشایش اعتبار اسنادی

   داشتن اهلیت قانونی
   واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد.
   واحد تولیدی باید دارای پروانه بهره برداری و کارت بازرگانی باشد.
   متقاضی گشایش اعتبار اسنادی بایستی تمامی ضوابط و شرایط بانک را دراین خصوص دارا باشد.
   عدم سوابق منفی در سیستم بانکی (چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی وریالی )
   توانایی واریز مابقی وجه اسناد رسیده در سررسیدهای مقرر

   مدارک لازم

   تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی
   مدارک ثبتی شرکت و آگهی تغییرات طی دو سال گذشته
   پروانه بهره برداری
   صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود وزیان ) با مهر و امضای شرکت
   تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت
   کپی اسناد مالکیت محل کارخانه، دفتر مرکزی، نمایشگاه
   کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده

   آخرین تاریخ به روزرسانی: دی ماه 1400