بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

تجارت من

سامانه خدمات غیرحضوری بانک تجارت

بانک تجارت به منظور بهره‌مندی مشتریان و تسریع در فرایند ثبت‌نام در سامانه‌های خدمات نوین و تشویق به استفاده از خدمات غیرحضوری، سامانه «تجارت من» را راه‌اندازی کرده است.

   
 
  • تجارت من   تمامی دارندگان تجارت کارت می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به شعب این بانک، از طریق سامانه مذکور به آدرس my.tejaratbank.ir نسبت به دریافت سرویس‌های خدمات نوین اقدام کنند.
   سامانه «تجارت من» در حال حاضر‌، با احراز هویت از طریق اطلاعات کارت، کد ملی، سیم‌کارت به همراه رمز پویا و کد تایید پیامکی، امکان فعالسازی، بازیابی رمز و غیرفعالسازی خدمات نوین بانک تجارت را به صورت غیرحضوری و 24 ساعته در 7 روز هفته برای مشتریان این بانک فراهم کرده است.   خدمات تجارت من   راهنمای استفاده از تجارت من


   ثبت نام همراه بانک:
   مشتریان بانک تجارت می‌توانند با تکمیل فرایند در این سامانه، به صورت غیرحضوری نسبت به فعالسازی حسابِ متصل به کارت خود در سامانه همراه بانک اقدام کنند.

   ورود اطلاعـــات تایید پیامـــکی + قبول شرایـــط و تایـید تعـــهد‌نامه مشاهده سرویس‌ها (مانده، انتقال وجه و پرداخت) + امکان تعیین سقف برداشت انتخاب رمـز عبـــور


   بازیابی رمز ورود به همراه بانک:
   در صورتی‌که مشتریان بانک تجارت رمز ورود به همراه بانک خود را فراموش کرده باشند‌، با تکمیل فرایند در این سامانه می‌توانند به‌صورت غیرحضوری نسبت به احراز هویت و تعیین رمز جدید خود اقدام کنند.

   ورود اطلاعات تایید پیامکی + تایید تعهد‌نامه انتخاب رمز عبور

   ثبت نام بانکداری اینترنتی:
   مشتریان بانک تجارت می‌توانند با تکمیل فرایند در این سامانه، به صورت غیرحضوری نسبت به فعالسازی حسابِ متصل به کارت خود در سامانه بانکداری اینترنتی اقدام کنند.

   ورود اطلاعـــات تایید پیامـــکی + قبول شرایـــط و تایید تعـــهد‌نامه مشاهده سرویس‌ها (مانده، انتقال وجه و پرداخت) + امکان تعیین سقف برداشت انتخاب رمز عبـــور


   بازیابی رمز ورود به بانکداری اینترنتی:
   درصورتی‌که مشتریان بانک تجارت رمز ورود به بانکداری اینترنتی خود را فراموش کرده باشند، با تکمیل فرایند در این سامانه، می‌توانند به‌صورت غیرحضوری نسبت به احراز هویت و تعیین رمز جدید خود اقدام کنند.

   ورود اطلاعات تایید پیامکی + تایید تعهد‌نامه انتخاب رمز عبور

   کارمزد ثبت نام و فراموشی رمز درگاه های همراه بانک و بانکداری اینترنتی، بر اساس مبلغ اعلامی بانک مرکزی از حساب مشتری کسر می شود.   ثبت‌نام تلفن‌بانک:
   مشتریان بانک تجارت می‌توانند با تکمیل فرایند در این سامانه، به‌صورت غیرحضوری نسبت به فعال‌سازی حسابِ متصل به کارت خود در سامانه تلفن‌بانک اقدام کنند.

   ورود اطلاعـــات تایید پیامـــکی + قبول شرایـــط و تایید تعـــهد‌نامه مشاهده سرویس‌ها (مانده، انتقال وجه و پرداخت) + امکان تعیین سقف برداشت انتخاب رمز عـــبور انتخاب رمز تراکـــنش


   بازیابی رمز تلفن‌بانک:
   درصورتی‌که مشتریان بانک تجارت رمز تلفن‌بانک خود را فراموش کرده باشند، با تکمیل فرایند در این سامانه می‌توانند به‌صورت غیرحضوری نسبت به احراز هویت و تعیین رمز جدید خود اقدام کنند.

   ورود اطلاعـــات تایید پیامـــکی + تایید تعـــهد‌نامه انتخاب رمز عبور انتخاب رمز تراکنش   غیرفعال سازی خدمات الکترونیک:
   مشتریان بانک تجارت می‌توانند با تکمیل فرایند در این سامانه، به‌صورت غیرحضوری نسبت به غیرفعال‌سازی خدمات الکترونیک(خدمات نوین) حساب متصل به کارت خود در سامانه های بانک تجارت اقدام کنند.

   ورود اطلاعـــات تایید پیامـــکی + قبول شرایـــط و تایید تعـــهد‌نامه نمـایش لیست خدمات نوین با امکان انتخاب سـرویس‌هایی که فعال هستند نمـایش سرویس‌هــای انتخاب‌شده در مرحله قبـل و اخذ تأییدیه از کـاربر نمــایش سرویـــس‌هایی که بــا موفقیت غیرفعــــــال شـــده‌اند

   ورود به سامانه


   تجارت من