بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • بخش اشخاص

   بخش اشخاص

   انواع قرض الحسنه

   تعریف: قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک ها (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده)، به قرض واگذار کند.

   قرض الحسنه ازدواج

   پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد ازدواج آن ها بعد از تاریخ 1398/01/01 است تعلق می گیرد.

   سقف تسهیلات: مبلغ تسهیلات مذکور برای هریک از زوجین به میزان 1 میلیارد و 800میلیون ریال با دوره بازپرداخت ده ساله (120ماهه)، نرخ کارمزد 4 درصد با اعتبارسنجی و سفته یا اخذ یک ضامن معتبر و مورد تایید ارکان اعتباری ذیربط به ازای هر نفر به صورت جداگانه است. به منظور کاهش سن ازدواج، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال واجد شرایط دریافت تسهیلات مذکور، 2 میلیارد و 200 میلیون ریال است.

   کارمزد: در حال حاضر نرخ کارمزد 4 درصد در سال خواهد بود، که این مبلغ غیرقابل استرداد است.

   مدت: حداکثر مدت اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج 120 ماه است.

   شرایط متقاضی:

   • اهلیت قانونی داشته و توانائی بازپرداخت اقساط را داشته باشد.
   • محل کار یا سکونت او در حوزه فعالیت شعبه باشد.
   • به هیچ یک از شعب بانک تجارت و یا سایر بانک ها بابت قرض الحسنه مورد استفاده، بدهی نداشته باشد.

   تبصره: هریک از دختر و پسر می توانند صرفا از افزایش مبلغ تسهیلات ازدواج برای یکی از بند های فوق برخوردار شوند. اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، مشمول مزدوجین همان سال و سال قبل است.

   • تقاضا کننده تسهیلات تامین هزینه های ازدواج، شخص داماد یا عروس یا ولی قهریی یا قانونی یا قیم قانونی وی است.
   • ارائه عقدنامه ازدواج (اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رسمی توسط مراکز دینی اهلیت های مذهبی مورد تائید قرار بگیرد) و شناسنامه ها، کارت های ملی الزامیست.
   • از متقاضی تسهیلات، تعهدنامه ای مبنی بر عدم استفاده از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و جهیزیه سایر بانکها، اخذ می شود. به متقاضیان معرفی شده از سوی صندوق مهر رضا(ع) طبق ضوابط خاص و با در نظر گرفتن اولویت تسهیلات از محل منابع بانک و منابع صندوق پرداخت می شود.

   مدارک مورد نیاز:

   • اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین (ولی قهری یا قیم قانونی زوجه در صورتیکه زوجه فاقد شغل و زیر سن قانونی باشد)
   • تصویر عقدنامه (درخصوص شهروندان ایرانی خارج از کشور: ارائه گواهی ازدواج صادره توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران، درخصوص اقلیت های دینی: اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رسمی توسط مراکز دین اقلیت های مذهبی مورد تایید قرار گرفته باشد، معادل عقدنامه ازدواج است.
   • ارائه شماره پیگیری از بانک مرکزی ج.ا.ا

   تبصره: درخصوص افرادی که عقدنامه آنها مفقود و یا در اثر حوادث قهری از قبیل آتش سوزی، زلزله و ... از بین رفته اند، ارائه سند المثنی مربوطه کفایت می کند و در صورت عدم امکان ارائه المثنی، حکم مراجع قضایی کافی است.

   • محل سکونت و یا محل کار متقاضی باید در محدوده فعالیت شعبه انتخابی باشد.
   • فرم درخواست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (نمونه شماره 1531)
   • مدارک شغلی بابت تعیین درآمد ماهیانه متقاضی
   • تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن
   • مدارک شغلی ضامن

   ضوابط خاص اعطای قرض الحسنه درمان بیماری:

   • ارائه اصل و تصویر مدارک مربوط به هزینه های درمانی که از طرف مراکز درمانی یا پزشک معالج صادر شده و حداکثر بیش از شش ماه از تاریخ صدور آن نگذشته باشد (برای بیماران کلیوی یکسال).
   • پرداخت قرض الحسنه برای جراحی های زیبایی ممنوع است.
   • متقاضی تسهیلات قرض الحسنه می تواند برای درمان بیماری و یا جراحی بستگان درجه اول ودرجه دوم تحت تکفل خود درخواست قرض الحسنه کند.

   مدارک مورد نیاز:

   • تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی
   • فرم درخواست تسهیلات قرض الحسنه درمان بیماری ( نمونه شماره 1531)
   • مدارک شغلی بابت تعیین درآمد ماهیانه متقاضی
   • گواهی و مدارک ممهورشده به مهر مرکز درمانی (بعد از درمان) که حداکثر 6 ماه از تاریخ درمان بیمار سپری نشده باشد.
   • تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن
   • مدارک شغلی ضامن

   تبصره: در صورت اعطای وام قبل از درمان، تایید مدارک توسط پزشک مربوطه (ارائه اصل اسناد قطعی هزینه حداکثر ظرف مدت 2 ماه) ضروری است.

   ضوابط خاص اعطای قرض الحسنه تامین مسکن:

   • چون متقاضیان تامین مسکن عمدتاً افرادی هستند که بابت تامین ودیعه یا پیش پرداخت اجاره، درخواست استفاده از تسهیلات مذکور را می کنند، در اینصورت با دریافت مدارک مثبته (اجاره نامه رسمی یا عادی) اعطای تسهیلات امکان پذیر است.
   • متقاضی باید کتباً تعهد دهد که از تسهیلات قرض الحسنه سایر بانک ها استفاده نخواهد کرد.
   • این نوع قرض الحسنه در مقابل تضمین شخص ثالث قابل اعطاء است.

   مدارک مورد نیاز:
   • تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی
   • فرم درخواست تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن ( نمونه شماره 1531)
   • تصویر اجاره نامه دارای کد رهگیری
   • مدارک شغلی معتبردارای سربرگ وشماره وتاریخ بابت تعیین درآمد ماهیانه متقاضی
   • تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن
   • مدارک شغلی ضامن

   تسهیلات قرض الحسنه فرزند

   بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، خانواده هایی که از سال 1400 به بعد صاحب فرزند شده باشند مشمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری خواهند بود.
   متقاضیان دریافت این تسهیلات می توانند با مراجعه به سامانه مربوطه به نشانی ve.cbi.ir نسبت به تعیین شعبه، پذیرش و سایر مراحل همانند سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام کنند.

   شرایط عمومی متقاضیان دریافت تسهیلات قرض الحسنه فرزند:

   -دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
   -پرداخت تسهیلات براساس قانون به پدر اطفالی که تاریخ تولد آنان از 1400/01/01 به بعد و در داخل ایران متولد شده اند به شرح ذیل تعلق می گیرد:

   فرزند اول مبلغ 300 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 3 سال(36 ماه)
   فرزند دوم مبلغ 600 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 4 سال(48 ماه)
   فرزند سوم مبلغ 900 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 5 سال(60 ماه)
   فرزند چهارم مبلغ 1200 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 6 سال(72 ماه)
   فرزند پنجم مبلغ 1500 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 7 سال(84 ماه)

   -تسهیلات فرزند بدون الزام به سپرده گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت می شود.

   - متقاضیان واجد شرایط برای متولدین مورخ 1400/01/01 به بعد، و حداکثر تا 2 سال پس از تاریخ تولد فرزند، میتوانند درخواست خود در سامانه مربوطه ثبت کنند.
   - ارائه اصل شناسنامه فرزند و پدر وی در زمان مراجعه به بانک الزامی است.
   - در صورتیکه حین دوره بازپرداخت تسهیلات فرزندآوری، فرزند دیگری از متقاضی به دنیا آمد، پرداخت تسهیلات مذکور طبق ضوابط به کودک بعدی امکان پذیر است.
   - در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر، به ازای هر فرزند، یک وام تعلق می گیرد.
   - براساس تبصره ذیل بند(ت) تبصره (4)ماده (1)قانون، تسهیلات تولد فرزند به افرادی تعلق میگیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای 2.5 نباشد. (نرخ باروری شهرستان مربوطه در سامانه و حسب اعلام مرکز آمار قابل مشاهده است)
   - تسهیلات حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزد حداکثر 4 درصد به صورت سالانه است.

   - در صورت فوت پدر طفل، اگر کودک تحت حضانت مادر باشد، تسهیلات به مادر کودک تعلق خواهد گرفت.

   - در صورت طلاق والدین، تسهیلات مذکور به فرد دارای حضانت فرزند(با ارائه حکم دادگاه) پرداخت خواهد شد.

   حداقل مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام و مراجعه به بانک عامل:

   - اصل شناسنامه پدر و فرزند
   - اصل کارت ملی پدر(یا نماینده قانونی و قضائی)
   - کد پستی ده رقمی و نشانی کامل محل سکونت
   - کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله ثبت نام

   شرایط ضامنین:

   تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن ها، به منظور تامین رکن ضامن، با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان طبقه اول درجه یک آن ها یا سایر دارائی های مالی وی یا یک فقره سفته یا یک ضامن معتبر پرداخت می شود.

   نحوه ثبت نام و مراحل دریافت تسهیلات:

   متقاضیان وام فرزندآوری که واجد شرایط فوق هستند، ابتدا باید از طریق سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند به نشانی ve.cbi.ir ثبت نام کرده و فرم مربوطه را تکمیل کنند. در صورت موفقیت آمیز بودن مراحل ثبت نام، کد رهگیری ده رقمی که کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی است به شماره تلفن همراه ثبت شده در فرم ثبت نام از طریق پیامک ارسال می شود.
   - متقاضیان موظف هستند برای اطلاع از وضعیت ثبت نام خود و همچنین مشخصات شعبه تعیین شده از سوی بانک عامل و پیگیری روند دریافت تسهیلات مذکور، با کد ملی و کد رهگیری خود به قسمت" مشاهده وضعیت "در سامانه فرزند مراجعه کنند.
   - در صورتیکه شعبه بانک عامل اعطای وام برای متقاضی تعیین شده باشد، موضوع از طریق پیامک به ایشان اعلام شده و متقاضی باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز، ظرف حداکثر 12 روز کاری، به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه متقاضیان در زمان تعیین شده، ثبت نام آنها کان لم یکن تلقی و از سامانه حذف شده و باید مجددا ثبت نام کنند.
   - پس از تعیین شعبه ازسوی بانک و مراجعه متقاضی به شعبه تعیین شده، پذیرش متقاضی توسط بانک انجام می شود. متقاضیان 60 روزکاری مهلت دارند تا نسبت به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت مورد پذیرش بانک اقدام کنند. در صورت گذشت زمان مذکور و عدم تکمیل مدارک از سوی متقاضیان، متقاضی از سامانه حذف شده و باید در مهلت مقرر شده در قانون نسبت به ثبت نام مجدد در سامانه اقدام کنند.
   - متقاضیان می توانند تا قبل از تعیین شعبه نسبت به ویرایش اطلاعات خود در سامانه از طریق گزینه "ویرایش ثبت نام قبلی" اقدام کنند.
   - متقاضیان تا قبل از تعیین شعبه می توانند نسبت به تغییر بانک عامل اقدام کنند. بدین صورت که با استفاده از گزینه "حذف ثبت نام“ ثبت نام قبلی خود را حذف کرده و با استفاده از گزینه " ثبت نام جدید" و تکمیل مراحل ثبت نام اقدام به تغییر و انتخاب بانک دیگری کنند.

   - در صورت طلاق پدر و مادر، اقدام جهت ثبت نام و دریافت تسهیلات توسط هریک از ایشان که حضانت فرزند را بر عهده دارد، قابل انجام خواهد بود. بدیهی است چنانچه هیچ یک از پدر و مادر حضانت فرزند را بر عهده نداشته باشند و به عنوان مثال، قیم عهده دار این مسئولیت باشد (به جهت باقی نبودن خانوار)، پرداخت تسهیلات مزبور منتفی خواهد بود.

   -طبق تبصره ذیل بند(ت) ماده (1) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت "اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند بالای 2/5 نباشد". بنابراین نظر به تصریح حکم قانونی فوق، در فرض طلاق پدر و مادر، حتی در صورتی که مادر حضانت فرزند را بر عهده داشته و نسبت به ثبت درخواست تسهیلات فرزند آوری در سامانه مربوطه اقدام نموده باشد، همچنان نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند (در چارچوب حکم مذکور) ملاک عمل خواهد بود.

   تسهیلات قرض الحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکن به خانواده های فاقد مسکن (بابت فرزندآوری)

   این تسهیلات برای ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست متقاضی) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شوند به میزان دو میلیارد (2/000/000/000 )ریال پرداخت می شود. تسهیلات مذکور پس از اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر قابل پرداخت خواهد بود.

   تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه ها و قضات

   سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه ها مبلغ ده میلیارد ریال (10.000.000.000 ریال) و سقف تسهیلات ودیعه مسکن مذکور سه میلیارد ریال (3.000.000.000 ریال) است.
   مدت زمان بازپرداخت تسهیلات حداکثر 20سال(مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی)است.
   سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن دارندگان پایه قضایی و مدیران ارشد فاقد پایه قضایی تا (5.000.000.000) ریال بوده و صرفاً برای افرادی که تاکنون از تسهیلات موصوف استفاده نکرده اند، قابل پرداخت است ضمنا سقف فردی تسهیلات قابل اعطا به همه قضات و مدیران ارشد فاقد پایه قضایی در تهران و شهرستان ها یکسان تعیین می شود.
   فروش اقساطی کالاهای مصرفی با دوام

   بانک تجارت براساس ضوابط، بابت خرید کالاهایی که به طور مداوم مورد استفاده قرار می گیرند و طول عمر مفید مورد انتظار آنها حداقل یک سال است مانند انواع فرش ماشینی و دستی، بخاری، ماشین لباسشویی، رایانه، دوچرخه، تلویزیون، فریزر، ویدئو، ضبط صوت، اجاق گاز، جاروبرقی، کولر، آبگرمکن، چرخ خیاطی که فرآیند ساخت، تولید و مونتاژ آنها در داخل کشور انجام گرفته باشد تسهیلات فروش اقساطی اعطا می کند.

   شرایط متقاضی:

   • متقاضی تسهیلات باید در حوزه فعالیت شعبه است.
   • تقاضای خود را در برگ درخواست مربوطه تنظیم و به شعبه ارائه کند.
   • در خرید انواع کالاهای مصرفی، مجاز به خرید یک قلم از هر نوع کالا است.
   • مشتریان ارزنده بانک تجارت و یا متقاضیانی که توسط آنان معرفی شده باشند، خریداران کالاهای تولید کنندگانی که از مشتریان اعتباری بانک تجارت باشند، کارکنان ارگان ها، سازمان ها و موسسات دولتی که عمده فعالیت بانکی خود را نزد بانک تجارت متمرکز کرده اند در اولویت هستند.
   • از کارکنان بانک و اقارب درجه اول آنان نباشند.
   درضمن ضامن نمی تواند از کارکنان شاغل در بانک تجارت باشد.

   شرایط اعطای تسهیلات توسط بانک:

   • داشتن سهمیه مجاز در بخش خدمات
   • اعطای تسهیلات صرفاً به مصرف کنندگان نهایی کالا امکان پذیر است.
   • اعطای تسهیلات با ارائه فاکتور رسمی فروشنده (نمایندگی های مجاز تولید کنندگان کالاهای داخلی یا فروشگاه های مجاز کالاهای داخلی دارای شماره سریال و آدرس فروشنده) امکان پذیر بوده و میزان تسهیلات مصوب از طریق صدور چک بانکی در وجه فروشنده کالا انجام می گیرد.
   • کالاهای مصرفی باید نو و دست اول باشند.
   • اخذ پیش پرداخت و وثایق مورد نظر طبق ضوابط بانک

   مدت بازپرداخت و نرخ سود تسهیلات:

   • مدت بازپرداخت تسهیلات حداکثر 30 ماه خواهد بود.
   • نرخ سود تسهیلات اعطایی معادل نرخ سود عقود مبادله ( کمیسیون اقتصادی دولت) است.

   مبلغ تسهیلات:

   حداکثر تسهیلات قابل پرداخت به هر متقاضی جهت خرید یک یا تعدادی از انواع کالاهای مصرفی با دوام جمعاً مبلغ 15.000.000 ریال است.
   توضیح: حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی بابت خرید یک کالا، معادل 80% ارزش کالا بوده و الباقی قیمت آن باید به عنوان پیش پرداخت توسط متقاضی تامین شود. شرایط اعطای تسهیلات به مزدوجین صندوق مهر امام رضا(ع) براساس تفاهمنامه منعقده با صندوق امام رضا(ع) تسهیلات فروش اقساطی خرید کالاهای مصرفی بادوام طبق ضوابط بانک و صندوق به هریک از زوجین به میزان 6.000.000 ریال از منابع داخلی بانک و 4.000.000 ریال از محل منابع صندوق است.

   مدارک مورد نیاز جهت تسهیلات خرید کالا:

   • تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی
   • مدارک شغلی دال بر وجود درآمد متقاضی
   • پیش فاکتور در مورد خرید کالا ،که باید کالا نو و از هرکدام یک قلم و ساخت داخل باشد.
   • فرم درخواست تسهیلات خرید کالا
   • تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن
   • مدارک شغلی ضامن   آخرین تاریخ به روزرسانی: شهریور ماه 1402