بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

خدمات ارزی

   
 
  • خدمات ارزی

   خدمات ارزی

   1- افتتاح انواع حساب ارزی

   کلیه متقاضیان افتتاح حساب های ارزی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی می بایست واجد شرایط افتتاح حساب های ریالی نیز باشند و مشتریان جهت اطلاع از سایر شرایط افتتاح حساب از قبیل مدارک لازم، نرخ سود سپرده های مدت دار و .. می توانند به نزدیکترین واحد ارزی‏/شعب دارای دایره ارزی مراجعه کنند.

   - قرض الحسنه پس انداز ارزی

   حداقل مبلغ قابل قبول برای افتتاح حساب در حال حاضر 100 دلار (یا معادل آن به سایر ارزهای جهانی مورد قبول) خواهد بود.

   - قرض الحسنه جاری ارزی

   حداقل مبلغ قابل قبول برای افتتاح حساب جاری ارزی 5.000 دلار( یا معادل آن به سایر ارزهای قابل قبول) است.
   متقاضیان افتتاح حساب جاری نباید سابقه برگشت چک یا عدم ایفاء تعهد در سیستم بانکی داشته باشند. منظور از عدم ایفاء تعهد، تعهدات ایفاء نشده ارزی( واردات کالا، کسر تخلیه، ... ) و نداشتن سوء سابقه ریالی و یا هرگونه تعهد ایفاء نشده است.
   در مورد اشخاص حقیقی ایرانی، متقاضی باید دارای معرفی باشد که نزد بانک تجارت حساب جاری ارزی یا ریالی دارد. ضمنا معرفی نامه یکی از سازمانهای دولتی یا سفارتخانه های خارجی در مورد متقاضیان خارجی کافی خواهد بود.

   - سپرده مدتدار ارزی

   حداقل مبلغ برای افتتاح اینگونه حسابها 1000 دلار (یا معادل آن به سایر ارزهای قابل قبول) است و سپرده های مدتدار ارزی بصورت شش ماهه یا یک ساله افتتاح می شوند.

   2- گشایش انواع اعتبارات اسنادی خارجی
   اعـتبـار اسنـادی در تعـریف عبارتسـت از هرگونه ترتیباتی به هر نام یا توصیفی مبنی بر تعهد بانک گشایـش کننده اعتبـار مبنـی بر پرداخـت مبلغ معیـن به ذینفع ظرف مدت مشخـص در قبـال کـالای موضـوع اعتبار، مشــروط به رعـایــت شرایط اعتبار و ارائه اسناد مطابق.

   انواع اعتبارات اسنادی:

   - دیداری
   بانک گشایش کننده یا بانک تعیین شده و بانک تائید کننده (در صورت وجود) پس از بررسی اسناد بدون مغایرت از سوی ذینفع ، نسبت به پرداخت وجه اسناد به ایشان اقدام می کند. ‏
   -مدتدار
   در این نوع اعتبار اسنادی، بانک گشاینده/بانک تعیین شده و بانک تائید کننده (در صورت وجود) بعد از ارائه اسناد مطابق(بدون مغایرت)، نسبت به پرداخت وجه اسناد ( در زمان توافق شده ) به ذینفع اقدام می کند.

   شرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی قبل از اخذ مصوبه اعتباری

   • داشتن اهلیت قانونی
   • دارابودن کارت بازرگانی معتبر
   • واحد تولیدی باید دارای جواز کسب دربخش بازرگانی مربوطه باشد.
   • متقاضی گشایش اعتبار اسنادی بایستی همه ضوابط و شرایط بانک را در این خصوص دارا باشد.
   • عدم سوابق منفی در سیستم بانکی(چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی وریالی)
   • توانایی واریز مابقی وجه اسناد رسیده در سررسید های مقرر
   • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی
   • مدارک ثبتی شرکت و آگهی تغییرات طی دوسال گذشته
   • پروانه کسب
   • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
   • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت
   • کپی اسناد مالکیت، دفتر مرکزی‏/ نمایشگاه‏/انبار
   • کپی شناسنامه، کپی کارت ملی مدیران و سهامداران عمده

   3- ریفاینانس

   تعریف:
   بانک ها و نهادهای مالی خارجی با انعقاد قرارداد هایی موسوم به خطوط اعتباری (ریفاینانس) با بانک های داخلی به آنها این اختیار را می دهند که از منابع مالی آنها استفاده کنند. وارد کنندگان می توانند با موافقت بانک ایرانی(تسهیلات گیرنده) و از طریق گشایش اعتبار اسنادی دیداری به نفع فروشندگان از این خطوط اعتباری کوتاه مدت استفاده کنند، بدین ترتیب که وجه کالای مورد سفارش توسط بانک تسهیلات دهنده در مقابل ارائه اسناد منطبق با شرایط اعتبار و قوانین بین المللی نقداً به فروشنده پرداخت شده و باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات مذکور به بانک تسهیلات دهنده، ظرف مهلت مورد توافق بین دو بانک (حداکثر 6ماهه) توسط خریدار از طریق بانک تسهیلات گیرنده انجام خواهد شد.
   تمامی وارد کنندگان، اعم از تولیدی و تجاری که قصد واردات مواد اولیه، قطعات یدکی،ماشین آلات خطوط تولیدی را دارند می توانند بر حسب اولویت و ضوابط تعیین شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. و وزارت صمت، اقدام به ارائه درخواست گشایش اعتبار اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی ریفاینانس کنند.

   مراحل اعطای ریفاینانس:

   در این خصوص متقاضی با مراجعه به شعبه ریالی، درخواست خود را تسلیم می کند. شعبه نیز پس از بررسی و هماهنگی اولیه با واحد ارزی (جهت استعلام از اداره خزانه داری و روابط با کارگزاران) از وجود خطوط ریفاینانس باید اطمینان حاصل نموده و سپس در خواست متقاضی را به ارکان اعتباری انعکاس داده و متعاقب آن پس از صدور مصوبه اعتباری و احراز شرایط مصوبه اعتباری به همراه مدارک مثبته به واحد ارزی ذیربط جهت گشایش اعتبار ارسال می کند. ضمنا شعب، وثایق و تضمینهای کافی را برای اطمینان از وصول مبالغ ریالی مورد نیاز بنا به اعتبار متقاضی و طبق مفاد مصوبه دریافت می کنند.

   4- فاینانس (ارزی)

   تامین مالی بلندمدت طرح ها و پروژه های بزرگ که توسط کشور سرمایه گذار خارجی طی قراردادهای منعقده از طریق بانک صورت می پذیرد.

   5- بروات وصولی اسنادی

   وصولی های اسنادی(ocumentary CollectionsِD) بعنوان یکی از شیوه های مبادله کالا در سطح بین المللی به شمار می روند که در ایران به عنوان "روش براتی" یا همان "بروات اسنادی" نیز شناخته می شوند و در سطح بین المللی تابع مقررات متحدالشکل وصولیها (Uniform Rules for Collections) می باشند. برات (Draft): یک سند تجاری است که از طرف طلبکار برای شخص بدهکار صادر می شود و شخص بدهکار درصورت تایید آن، متعهد می دهد که وجه برات را در سررسید معین به طلبکار یا شخص معین پرداخت کند. شایان ذکر است آن دسته از بروات اسنادی قابل پذیره نویسی و پرداخت وجه می باشند که به ضمیمه اسناد تجاری واصل شده باشند.
   باتوجه به ماهیت وصولی ها به شرح فوق، بانک وصول کننده هیچگونه الزامی در انجام عملیات وصولی و یا دستور وصول و دستورهای متعاقب آن نداشته و همچنین تعهدی برای پرداخت وجه و یا قبولی برات مدت دار نخواهد داشت مگر اینکه خود مسئولیت و تعهدی را بپذیرد. ثبت برات اسنادی (دیداری‏‏/مدتدار) مستلزم اخذ درخواست واردکننده جهت ثبت برات اسنادی، ارائه اسناد حمل به همراه دستور وصولی فروشنده، انجام پذیره نویسی، ابطال تمبر برات طبق مقررات، پرداخت وجه پس از پذیرش اسناد حمل و رعایت سایر مقررات است.

   6- حواله های ارزی

   حواله های ارزی صادره عادی:

   بر اساس دستور پرداخت دریافتی از مشتری و با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی، بانک ها مجاز هستند از محل حساب ارزی مشتری، حواله وارده و یا آورده نقدی آنها نسبت به ارسال حواله ارزی به سایر بانک ها با توجه به مقررات و بخشنامه های صادره اقدام کنند.
   حواله های ارزی صاره بابت واردات کالا و خدمات از طریق ثبت سفارش:
   درخصوص واردات کالا از طریق حواله، تکمیل تعهدنامه ورود و ترخیص کالای خریداری شده از خارج، قبول نوسانات نرخ ارز و ارائه ثبت سفارش و پروفرما الزامی است. شایان ذکر است انجام حواله جهت واردات کالا به شیوه فوق با تخصیص ارز مربوطه توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. امکان پذیر است.

   7- تسهیلات ارزی

   تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی

   طبق قرارداد بانک تجارت با صندوق توسعه ملی، پذیرش، ارزیابی، تصویب و اعطای تسهیلات ارزی در قالب عقود اسلامی به متقاضیان از محل منابع ارزی صندوق موصوف برای اجرای طرحها و فعالیت های دارای توجیه در بخشهای خصوصی‏‏- تعاونی و بنگاه های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی در چارچوب نظامنامه و با رعایت شرایط قرارداد، صرفاً به اولویت های ابلاغی از سوی صندوق از قبیل تولیدکنندگان فعال در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی، حمل و نقل ریلی، فعالیت های نیروگاهی و آب شیرین کن، نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل درون و برون شهری و نیز طرح هایی که قادر باشند از محل ارزآوری ناشی از صادرات محصول خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به ارز اقدام کنند، صورت می پذیرد که این حوزه ها هرساله طبق مفاد قرارداد منعقده با صندوق ممکن است تغییر یابد.
   نرخ سود تسهیلات ارزی موصوف با توجه به قرارداد بانک با صندوق بوده و تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیربط و نیز اشخاص حقوقی خصوصی ثبت شده در ایران و نیز بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت کرده و بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات ندارند مجاز به استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی هستند.

   تسهیلات ارزی از محل منابع ارزی بانک

   بانک تجارت به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای تجاری کشور از محل منابع ارزی خود به منظور کمک به رشد اقتصادی کشور، گسترش صادرات و ایجاد اشتغال، به صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی، خدمات و تولیدکنندگان برای صادرات خدمات و کالا تسهیلات ارزی اعطا می کند. این تسهیلات در قالب تسهیلات حداکثر یکساله برای خرید مواد اولیه و مصرفی و تسهیلات حداکثر چهار ساله برای خرید ماشین آلات تولیدی و تکمیل طرح های نیمه تمام اعطا می شود. سقف تسهیلات برای اشخاص حقیقی 5 میلیون دلار و برای اشخاص حقوقی 20 میلیون دلار یا معادل آن به سایر ارزهاست. نرخ سود تسهیلات مذکور در حال حاضر بطور میانگین بین 8 تا 10 درصد متغیر است. تسهیلات موصوف با درخواست متقاضی و هماهنگی شعب با واحد ارزی و اداره خزانه داری و روابط با کارگزاران جهت استعلام از وجود منابع ارزی و پس از اخذ مصوبه ارکان اعتباری ذیربط قابل اعطا خواهد بود.

   8- ضمانتنامه های ارزی

   انواع ضمانتنامه های ارزی:

   1‏-شرکت در مناقصه(فرآیند ارجاع کار)‏/مزایده (Tender‏/Bid)
   2‏-حسن انجام تعهدات (Performance)
   3‏-پیش پرداخت (Advance Payment)
   4‏-استرداد کسور وجه الضمان (Retention Money)
   5‏-گمرکی (Customs)
   6‏- مالیاتی (Tax)
   7‏-تعهد پرداخت (Payment)

   1- ضمانتنامه شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار)

   هنگامی که شخص یا شرکتی خرید کالا یا اجرای پروژه ای را به مناقصه می گذارد، برای آنکه مطمئن شود فروشندگان یا شرکت کنندگان در مناقصه، پیشنهادات معقولی را ارائه می کنند و واقعاً قصد انجام موضوع مناقصه را دارند، از آنها درخواست ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه می کند. مبلغ این ضمانتنامه معمولاً بین 2 تا 5 درصد مبلغ مناقصه است .

   2- ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

   به منظور حصول اطمینان کارفرما از اجرای صحیح قرارداد توسط پیمانکار یا فروشنده طرح ریزی شده است و طی آن ضامن متعهد می شود در صورتی که متقاضی، کالاها یا خدمات را مطابق قراداد پایه تحویل یا انجام نداده باشد، نسبت به مطالبه وجه ضمانت نامه اقدام کند.

   3- ضمانتنامه پیش پرداخت

   در بعضی از قراردادها فروشنده یا پیمانکار از خریدار یا کارفرما درخواست می کند که درصدی از ارزش کالا یا خدمات مورد قرارداد را به صورت پیش پرداخت به او پرداخت کند و به همین منظور خریدار یا کارفرما برای آنکه اطمینان کافی حاصل کند که در مقابل وجه دریافت شده توسط پیمانکار، کالا و یا خدمات را دریافت خواهد کرد و یا در صورت عدم تحقق شرایط قرارداد، وجه پیش پرداخت به وی مسترد خواهد شد، در اینصورت خریدار از فروشنده یا پیمانکار درخواست می کند که ضمانتنامه ای در مقابل دریافت پیش پرداخت ارائه دهد.

   4- ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان

   در بعضی از قراردادها مقرر می شود که درصدی از وجه قرارداد یا صورت وضعیت ها، نزد کارفرما یا خریدار کالا به عنوان تضمین انجام کامل قرارداد تا مدتی باقی بماند، اما از آنجا که فروشندگان یا پیمانکاران در هنگام نزدیک شدن به اجرای کامل قرارداد، ممکن است به علل مختلف، نقدینگی کافی برای پایان کار نداشته باشند، لذا درخواست می کنند تا وجه الضمان به آنها پرداخت شود و در مقابل آن ضمانتنامه ای به خریداران یا کارفرمایان تسلیم می کنند که به آن ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان می گویند.

   5- ضمانتنامه گمرکی

   عموماً پیمانکاران خارجی جهت انجام پروژه های خود و یا شرکت های تولیدی برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی برای ارائه و معرفی محصولات جدید خود، اقدام به ورود موقت و مشروط ماشین آلات به کشور می کنند، لذا در هنگام ورود، هیچگونه حقوق گمرکی پرداخت نمی کنند، لیکن در این رابطه ملزم به سپردن ضمانتنامه گمرکی ورود موقت کالا هستند. پیمانکاران مذکور در صورتیکه پس از خاتمه پروژه در دست اجرای خود، اقدام به بازگرداندن وسایل یا ماشین آلات نکنند، مطابق متن ضمانتنامه، طبق درخواست ذینفع و یا در سررسید مقرر بر اساس ضمانتنامه گمرکی سپرده شده، حقوق گمرکی متعلق به ماشین آلاتی که وارد کرده اند، از طرف بانک صادر کننده ضمانتنامه به گمرک مربوطه پرداخت خواهد شد.
   سه ویژگی بارز برای ضمانتنامه های گمرکی (صادره توسط اداره ضمانتنامه های خارجی) : الف‏-مبلغ آنها همیشه به ریال است. ب‏- ذینفع آنها همیشه گمرکات ایران است. ج‏- سررسید آنها موعد پرداخت است و نه تاریخ انقضاء، به عبارت دیگر، پرداخت آنها بدون قید و شرط در روز سررسید است.

   6- ضمانتنامه مالیاتی

   برای شرکت های خارجی که در کشور به ثبت رسیده اند و مشغول اجرای طرح های عمرانی متعدد هستند از طرف اداره مالیات مودیان بزرگ، مالیات تعیین می شود که عموماً این پیمانکاران خارجی جهت تعویق پرداخت مالیات متعلقه، ضمانتنامه مالیاتی از بانک دریافت و به وزارت امور اقتصادی و دارای‏-سازمان امور مالیاتی ارائه می کنند، لیکن باید در سررسید مشخص، مالیات مذکور را به سازمان مذکور پرداخت کنند، در غیر اینصورت، سازمان مذکور درخواست پرداخت ضمانتنامه را از بانک خواهد کرد. به عبارت دیگر، ذینفع در ضمانتنامه های مالیاتی همیشه سازمان امور مالیاتی است؛ سایر ویژگی های ضمانتنامه مالیاتی مانند ضمانتنامه گمرکی است.

   7- ضمانتنامه تعهد پرداخت

   اینگونه ضمانتنامه ها معمولا بابت پوشش تعهدات پرداختنی است که در موارد مختلفی از جانب متقاضی (معمولا اعتبارات اسنادی) استفاده می شود که در صورت عدم تسویه تسهیلات، از محل ضمانتنامه نسبت به بازپرداخت تسهیلات و سود متعلقه آن اقدام می شود. البته در برخی موارد، ممکن است ضمانتنامه های تعهد پرداخت (به عنوان جایگزینی برای اعتبار اسنادی) به نفع فروشندگان صادر شود، لیکن در حال حاضر طبق بخشنامه صدور ضمانتنامه های تعهد پرداخت ارزی ممنوع است و صرفاً در موارد بسیار خاص و استثناء، با کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. قابل بررسی جهت صدور است.

   الف- ضمانتنامه های صادره در قبال تضمین متقابل بانک های خارجی(وارداتی)

   1- ضمانتنامه های ارزی به تضمین متقابل بانک های خارجی:

   این ضمانتنامه ها به طور معمول در مورد خرید کالا یا خدمات از شرکت ها و مشتریان خارجی مصداق داشته و بانک تجارت به تضمین متقابل بانک های معتبر خارجی نسبت به صدور ضمانتنامه به نفع ذینفع های ایرانی(خریداران و کارفرمایان) اقدام می کند.

   2- ضمانتنامه های ریالی به تضمین متقابل بانک های خارجی:

   این ضمانتنامه ها برای ترخیص ورود موقت ماشین آلات مورد استفاده پیمانکاران خارجی در قالب ضمانتنامه های گمرکی یا تعهد پرداخت مالیات شرکت های خارجی مشمول مالیات در داخل کشور یا تضمین قرارداد های ریالی صادر می شوند.


   ب- ضمانتنامه های ارزی صادره با وثایق محلی(صادراتی)

   1‏- ضمانت نامه های ارزی جهت صدور کالا و خدمات‏/ قراردادهای ارزی داخلی:

   صدور انواع ضمانتنامه های ارزی مورد نیاز صادرکنندگان کالای تولیدی، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی که امور خدمات مهندسی مشاور، طراحی، پیمانکاری، ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزات در داخل کشور اجرا می کنند با رعایت مراحل و نکات ذیل امکان پذیر است:

   مدارک مورد نیاز و وثایق قابل قبول:

   • تایید صلاحیت و توانایی اجراء قرارداد و انجام کار به تشخیص بانک
   • ارائه تصویر اسناد مناقصه یا قرارداد منعقده
   • تکمیل فرم مشخصات ضمانتنامه درخواستی در سربرگ با امضا و مهر مجاز شرکت با تایید شعبه مربوطه
   • ارائه تعهدنامه های مربوطه
   • وثایق مربوط به ضمانتنامه های ارزی توسط ارکان اعتباری بانک در چارچوب آیین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها تعیین می شود.
   • نرخ کارمزد بر اساس تعرفه های تعیین شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. خواهد بود.

   2‏- ضمانت نامه های ارزی جهت صدور خدمات فنی و مهندسی:

   صدور انواع ضمانتنامه ارزی مورد نیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر اساس آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هیات محترم وزیران، با ارائه تائیدیه‏/مصوبه و مدارک ذیل امکان پذیر است:
   • تائید صلاحیت متقاضی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با ذکر سقف ضمانت نامه در مورد ضمانت نامه شرکت در مناقصه.
   • مصوبه از کمیته ماده 19 مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران با ذکر سقف ضمانت نامه و مبلغ کل قرارداد در مورد ضمانت نامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان.
   • تایید صلاحیت و توانایی اجراء قرارداد و انجام کار به تشخیص بانک
   • ارائه تصویر اسناد مناقصه یا قرارداد منعقده
   • تکمیل فرم مشخصات ضمانتنامه درخواستی در سربرگ با امضا و مهر مجاز شرکت با تایید شعبه مربوطه
   • تکمیل فرم درخواست ضمانتنامه در سربرگ شرکت با امضا و مهر مجاز شرکت با تاییدیه شعبه مربوطه
   • ارائه تعهدنامه های مربوطه
   • وثایق مربوط به ضمانتنامه های ارزی توسط ارکان اعتباری بانک در چارچوب آیین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها تعیین می شود.
   • نرخ کارمزد بر اساس تعرفه های تعیین شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. خواهد بود.

   مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه بانکی

   اساسنامه شرکت
   آگهی تاسیس
   آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
   پروانه کسب (مجوز فعالیت دربخش بازرگانی )
   کارت بازرگانی
   اسناد مالکیت انبار، دفتر مرکزی و نمایشگاه
   صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
   تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
   کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
   تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی

   9‏- خرید و فروش ارز

   خرید و فروش ارز در چارچوب مقررات جاری و حسب نرخ اعلامی صورت می پذیرد.
   ‏-خرید ارز
   1‏- خرید ارز به صورت اسکناس به هر میزان با رعایت قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوطه است.
   2‏- خرید ارزهای انتقالی قابل وصول از طریق سیستم بانکی بین المللی نظیرحوالجات ارزی بدون هیچگونه محدودیتی مجاز است.

   فروش ارز

   فروش ارز برای برخی مصارف پیش بینی شده و طبق ضوابط اعلامی و مدارک در خواستی در بسیاری از موارد مجاز و انتقال همزمان آن نیز امکان پذیر است. همانند: فروش ارز جهت واردات کالا، فروش ارز دانشجویی، درمانی، فرصت های مطالعاتی، چاپ مقالات علمی، تأمین ارز صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی، انتقال حقوق کارکنان خارجی، و...

   10‏- صدور گواهی تمکن مالی به زبان انگلیسی

   گواهی تمکن مالی یا گواهی حساب لاتین، گواهی حساب صادره به زبان انگلیسی (یا سایر زبانها) است و معمولاً جهت ارائه به سفارتخانه ها توسط بانک صادر می شود که باید صرفاً در فرمت تعیین شده در این دستورالعمل تهیه و به مشتری تحویل شود. در این راستا جهت تسریع در ارائه خدمات بهینه به مشتریان امکان صدور گواهی تمکن مالی (بجز برخی موارد خاص) در کلیه شعب ریالی، شعب ارزی‏‏‏-ریالی و واحدهای ارزی فراهم شده است. بدین منظور مشتریان باید جهت ارائه درخواست و دریافت گواهی تمکن مالی به هر یک از شعب سراسر کشور (بدون توجه به شعبه دارنده حساب) مراجعه کنند. شایان ذکر است گواهای صادره باید با دو امضای مسئولین واحد صادرکننده و ممهور به مهر لاتین و در سربرگ بانک صادر شوند.
   در خصوص اشخاص حقیقی همراه داشتن کد ملی و کپی گذرنامه معتبر (جهت درج صحیح مشخصات صاحب حساب به زبان انگلیسی) و احراز هویت مشتری (صاحب حساب) الزامی است. در خصوص اشخاص حقوقی، ارائه معرفی نامه از شرکت و همراه داشتن شناسه ملی شرکت و همچنین کارت ملی‏‏‏‏/شناسنامه برای کننده شرکت الزامی است. ضمناً در متن معرفی نامه شرکت علاوه بر نام کننده شرکت، مشخصات گواهی تمکن درخواستی برای حساب‏‏‏‏/حسابهای مربوطه و نام صحیح شرکت به انگلیسی می باید درج شده باشد.

   11‏- سوئیفت

   واژه سوئیفت (S.W.I.F.T) در واقع کانال معتبر و امن ارتباطات مالی بین المللی بین بانکی است. سیستم سوئیفت به منظور ارتقای امنیت مبادله پیامهای مالی بین بانکی (حوالجات‏-اعتبارات اسنادی – ضمانتنامه و ... ) در شبکه مطمئن و غیر قابل دسترسی، طراحی شده است.
   سوئیفت با ارائه خدمات متنوع بانکی کلیه نیازهای موسسات مالی سراسر دنیا را در پرداختها در بازراهای مالی پشتیبانی می کند. از جمله مزایای سوئیفت در مقایسه با دیگر وسایل ارتباطی راه دور ( تلکس–فاکس)
   می توان به مواردی ازقبیل دسترسی جهانی و 24 ساعته ، طراحی بر اساس رویه های استاندارد، سرعت و امنیت اشاره کرد.

   تماس با ما

   آدرس: تهران،‌خیابان آیت‌اله طالقانی،‌تقاطع خیابان استاد نجات‌اللهی، شماره ، طبقه چهارم
   تلفن: 88320849(021)- 88920055(021)-88935592(021)
   فاکس: 88825040(021)
   ایمیل:int-guarantee@tejaratbank.ir


   اطلاعات مربوط به سوئیفت واحدهای ارزی


   استعلام گواهی تمکن مالی


   واحدهای منتخب فروش ارز توافقی به اشخاص حقیقی


   واحدهای منتخب فروش ارز توافقی به بازرگانان


   آخرین تاریخ به روزرسانی: آذر ماه 1401