بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

خدمات ارزی

   
 
  • خدمات ارزی

   خدمات ارزی

   1- افتتاح انواع حساب ارزی

   کلیه متقاضیان افتتاح حساب های ارزی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی می بایست واجد شرایط افتتاح حساب های ریالی نیز باشند و مشتریان جهت اطلاع از سایر شرایط افتتاح حساب از قبیل مدارک لازم، نرخ سود سپرده های مدت دار و .. می توانند به نزدیکترین واحد ارزی‏/شعب دارای دایره ارزی مراجعه کنند.

   - قرض الحسنه پس انداز ارزی

   حداقل مبلغ قابل قبول برای افتتاح حساب در حال حاضر 100 دلار (یا معادل آن به سایر ارزهای جهانی مورد قبول) خواهد بود.

   - قرض الحسنه جاری ارزی

   حداقل مبلغ قابل قبول برای افتتاح حساب جاری ارزی 5.000 دلار( یا معادل آن به سایر ارزهای قابل قبول) است.
   متقاضیان افتتاح حساب جاری نباید سابقه برگشت چک یا عدم ایفاء تعهد در سیستم بانکی داشته باشند. منظور از عدم ایفاء تعهد، تعهدات ایفاء نشده ارزی( واردات کالا، کسر تخلیه، ... ) و نداشتن سوء سابقه ریالی و یا هرگونه تعهد ایفاء نشده است.
   در مورد اشخاص حقیقی ایرانی، متقاضی باید دارای معرفی باشد که نزد بانک تجارت حساب جاری ارزی یا ریالی دارد. ضمنا معرفی نامه یکی از سازمانهای دولتی یا سفارتخانه های خارجی در مورد متقاضیان خارجی کافی خواهد بود.

   - سپرده مدتدار ارزی

   حداقل مبلغ برای افتتاح اینگونه حسابها 1000 دلار (یا معادل آن به سایر ارزهای قابل قبول) است و سپرده های مدتدار ارزی بصورت شش ماهه یا یک ساله افتتاح می شوند.

   2- گشایش انواع اعتبارات اسنادی خارجی
   اعـتبـار اسنـادی در تعـریف عبارتسـت از هرگونه ترتیباتی به هر نام یا توصیفی مبنی بر تعهد بانک گشایـش کننده اعتبـار مبنـی بر پرداخـت مبلغ معیـن به ذینفع ظرف مدت مشخـص در قبـال کـالای موضـوع اعتبار، مشــروط به رعـایــت شرایط اعتبار و ارائه اسناد مطابق.

   انواع اعتبارات اسنادی:

   - دیداری

   بانک گشایش کننده یا بانک تعیین شده و بانک تائید کننده (در صورت وجود) پس از بررسی اسناد بدون مغایرت از سوی ذینفع ، نسبت به پرداخت وجه اسناد به ایشان اقدام می کند. ‏
   -مدتدار
   در این نوع اعتبار اسنادی، بانک گشاینده/بانک تعیین شده و بانک تائید کننده (در صورت وجود) بعد از ارائه اسناد مطابق(بدون مغایرت)، نسبت به پرداخت وجه اسناد ( در زمان توافق شده ) به ذینفع اقدام می کند.

   شرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی قبل از اخذ مصوبه اعتباری

   • داشتن اهلیت قانونی
   • دارابودن کارت بازرگانی معتبر
   • واحد تولیدی باید دارای جواز کسب دربخش بازرگانی مربوطه باشد.
   • متقاضی گشایش اعتبار اسنادی بایستی همه ضوابط و شرایط بانک را در این خصوص دارا باشد.
   • عدم سوابق منفی در سیستم بانکی(چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی وریالی)
   • توانایی واریز مابقی وجه اسناد رسیده در سررسید های مقرر
   • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی
   • مدارک ثبتی شرکت و آگهی تغییرات طی دوسال گذشته
   • پروانه کسب
   • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
   • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت
   • کپی اسناد مالکیت، دفتر مرکزی‏/ نمایشگاه‏/انبار
   • کپی شناسنامه، کپی کارت ملی مدیران و سهامداران عمده

   3- ریفاینانس

   تعریف:
   ریفاینانس تسهیلاتی است که در چهارچوب خط اعتباری کوتاه مدت فی مابین بانک تسهیلات گیرنده و بانک های خارجی یا شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور (بانک تسهیلات دهنده) تحت یک قرارداد و یا در حال حاضر از محل سپرده گذاری بانک مرکزی با دوره بازپرداخت حداکثر یکساله بابت واردات کالا از جمله مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی به سرزمین اصلی در چهارچوب مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی .ج.ا.ا و ضوابط مربوطه اعطا می شود .در زمان معامله اسناد، وجه اسناد حمل مطابق با شرایط اعتبار اسنادی، بصورت نقدی از سوی بانک کارگزار (بانک تسهیلات دهنده) به فروشنده پرداخت می شود و متقاضی طرح در سررسید نسبت به بازپرداخت اقساط و هزینه تسهیلات مربوطه اقدام می کند.

   وارد کنندگان می توانند طبق ضوابط مندرج در مجموعه مقررات فوق الاشاره، پس از اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط و نیز تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر شمولیت تسهیلات کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) به کالاهای وارداتی ثبت سفارش مربوطه و اخذ نظریه ارکان اعتباری بانک عامل, به ارائه درخواست مبنی بر استفاده از تسهیلات ریفاینانس اقدام کنند. استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) در ارتباط با شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت منوط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و یا ذیحساب دستگاه ذیربط مبنی برعدم استفاده از منابع بودجه عمومی کشور بابت ثبت سفارش مربوطه با رعایت ضوابط مقرر، امکان پذیرخواهد بود.

   مراحل اجرایی:

   1‏-دریافت حداقل 10 درصد اصل مبلغ اعتباری (بصورت پیش دریافت) به هنگام گشایش اعتبار اسنادی که ارز مربوطه توسط متقاضی تامین و به بانک ارائه می شود.

   2‏-دریافت حداقل 10 درصد اصل مبلغ اعتبار اسنادی (بصورت میان دریافت) به هنگام اولین معامله اسناد که ارز مربوطه توسط متقاضی تامین و به بانک ارائه می شود.

   3‏-به هنگام بازپرداخت تسهیلات، می بایست مطابق قرارداد منعقده، ارز مربوطه تا سررسید توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تامین و به بانک عامل به منظور تسویه با کارگزار ارائه شود.

   قراردادهای تسهیلات ریفاینانس به ارز منعقد می شوند و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد به بازپرداخت عین ارز در سررسیدهای مربوطه خواهند بود. تبدیل به ریال تسهیلات اعطایی امکان پذیر نبوده و اخذ وثایق، متناسب با کل مبلغ تسهیلات به اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط بانک عامل دریافت خواهد شد.

   تسهیلات فوق باید در سقف های مجاز تسهیلات اعطایی بانک و موسسه اعتباری مربوطه با رعایت سقف های فردی و بخشی و با توجه به ضوابط، مقررات و دستورالعمل های صادره توسط ادارات ذیربط بانک مرکزی .ج.ا.ا لحاظ و اعطاء شود. استفاده از تسهیلات مذکور، از زمان معامله اسناد، اعطای قطعی تسهیلات به مشتری است.

   استفاده از دیگر ابزارهای پرداخت(اعم از حواله ) به جای اعتبار اسنادی، منوط به تبیین ساز و کار پرداخت وجه اسناد و نحوه تسویه تسهیلات در پیش نویس قرارداد تامین مالی و منوط به تایید موضوع از سوی اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی.ج.ا.ا خواهد بود .

   هرگونه تغییر، اصلاح یا مغایرت اسناد مرتبط با ابزارهای پرداخت با رعایت مفاد دستورالعملهای جاری و تابع ضوابط مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی.ج.ا.ا( واردات کالا‏-خدمت) خواهد بود.

   4- فاینانس (ارزی)

   واژه فاینانس در لغت به معنای تامین مالی است؛ اما در اصطلاح ساز و کاری است که عمدتا بین بانک تسهیلات‌دهنده و بانک تسهیلات‌گیرنده، قراردادی جهت اعطای تسهیلات میان‌مدت‏/ بلندمدت به منظور تامین مالی پروژه‌ ها از محل منابع بانک های خارجی، موسسات مالی یا بیمه ای منعقد می‌شود. بر این اساس، ذینفع در قبال اسناد حمل یا صورت حساب های خدمات که به تایید کارفرما رسیده، مطابق با شرایط اعتبار اسنادی، وجه اسناد را نقدا از فاینانسر(تامین‌مالی کننده) دریافت کرده و متقاضی طرح (تسهیلات‌گیرنده اصلی) در سررسید نسبت به بازپرداخت اقساط و هزینه تسهیلات مربوطه اقدام می‌کند.

   لازم به ذکر است در اجرای مصوبات مـورخ 01‏/05‏/1384 و06‏/08‏/1385 هیئـت وزیـران و دسـتورالعمل چگونگی صدور مجوز تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) موضوع مصوبه شورای اقتصاد، گشـایش اعتباراسـنادی کـالایی، خدماتی و یا کالایی ‏- خدماتی بـا اسـتفاده از تسـهیلات مـالی میان‏/ بلنـد مـدت خـارجی(فاینانس)، منوط به تأیید شرایط مالی قراردادهای مربوطه از سوی اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی.ج.ا.ا بوده و پیش از انعقاد قرارداد فی مابین طرفین و با اولویت طرح هایی کـه دارای نیـاز ارزی در دوره ســاخت و ارزآوری و یا کاهنده نیاز ارزی در دوره بهره بــرداری می باشــند به تشخیص و تأیید اداره مذکور با رعایت سایر ضـوابط مجموعـه مقـررات ارزی امکان پـذیر خواهد بود:

   ضوابط قانونی :

   1‏-رعایت مقررات مندرج در برنامه های پنج ساله توسعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی کشور و آئین نامه های اجرایی آن و نیز دریافت وثایق کافی و یا تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور برای متقاضیان دولتی الزامی است.

   2‏-اخذ مجوز شورای اقتصاد و مدارک مربوط به انجام مناقصه بین المللی‏/محدود و یا مجوز ترک تشریفات (برای طرحهای بخش دولتی) موضوع جزء(4) قسمت (ب) تبصره (5) مصوبه مورخ 06‏/08‏/1385 هیئت وزیـران درخصـوص اصـلاح مـاده(8) مصوبه مورخ 01‏/05‏/1384هیئت وزیران.

   3 ‏- ارایه مدارک مربوط به جزء (الف) بنـد (3) قسـمت(ب) تبصره (5) مصـوبه مــورخ 06‏/08‏/1385 هیئــت وزیــران، موضــوع انجــام مناقصــه بین المللی‏/محدود و یا مجوز ترک تشریفات کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصـادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر وزارتخانه ذیربـط یـا بـالاترین مقـام اجرایـی ذیربط برای مبالغ بیش از ده میلیون دلار.

   5- بروات وصولی اسنادی

   وصولی های اسنادی(ocumentary CollectionsِD) بعنوان یکی از شیوه های مبادله کالا در سطح بین المللی به شمار می روند که در ایران به عنوان "روش براتی" یا همان "بروات اسنادی" نیز شناخته می شوند و در سطح بین المللی تابع مقررات متحدالشکل وصولیها (Uniform Rules for Collections) می باشند. برات (Draft): یک سند تجاری است که از طرف طلبکار برای شخص بدهکار صادر می شود و شخص بدهکار درصورت تایید آن، متعهد می دهد که وجه برات را در سررسید معین به طلبکار یا شخص معین پرداخت کند. شایان ذکر است آن دسته از بروات اسنادی قابل پذیره نویسی و پرداخت وجه می باشند که به ضمیمه اسناد تجاری واصل شده باشند.
   باتوجه به ماهیت وصولی ها به شرح فوق، بانک وصول کننده هیچگونه الزامی در انجام عملیات وصولی و یا دستور وصول و دستورهای متعاقب آن نداشته و همچنین تعهدی برای پرداخت وجه و یا قبولی برات مدت دار نخواهد داشت مگر اینکه خود مسئولیت و تعهدی را بپذیرد. ثبت برات اسنادی (دیداری‏‏/مدتدار) مستلزم اخذ درخواست واردکننده جهت ثبت برات اسنادی، ارائه اسناد حمل به همراه دستور وصولی فروشنده، انجام پذیره نویسی، ابطال تمبر برات طبق مقررات، پرداخت وجه پس از پذیرش اسناد حمل و رعایت سایر مقررات است.

   6- حواله های ارزی

   حواله های ارزی صادره عادی:

   بر اساس دستور پرداخت دریافتی از مشتری و با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی، بانک ها مجاز هستند از محل حساب ارزی مشتری، حواله وارده و یا آورده نقدی آنها نسبت به ارسال حواله ارزی به سایر بانک ها با توجه به مقررات و بخشنامه های صادره اقدام کنند.
   حواله های ارزی صاره بابت واردات کالا و خدمات از طریق ثبت سفارش:
   درخصوص واردات کالا از طریق حواله، تکمیل تعهدنامه ورود و ترخیص کالای خریداری شده از خارج، قبول نوسانات نرخ ارز و ارائه ثبت سفارش و پروفرما الزامی است. شایان ذکر است انجام حواله جهت واردات کالا به شیوه فوق با تخصیص ارز مربوطه توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. امکان پذیر است.

   7- تسهیلات ارزی

   تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی

   طبق قرارداد بانک تجارت با صندوق توسعه ملی، پذیرش، ارزیابی، تصویب و اعطای تسهیلات ارزی در قالب عقود اسلامی به متقاضیان از محل منابع ارزی صندوق موصوف برای اجرای طرحها و فعالیت های دارای توجیه در بخشهای خصوصی‏‏- تعاونی و بنگاه های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی در چارچوب نظامنامه و با رعایت شرایط قرارداد، صرفاً به اولویت های ابلاغی از سوی صندوق از قبیل تولیدکنندگان فعال در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی، حمل و نقل ریلی، فعالیت های نیروگاهی و آب شیرین کن، نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل درون و برون شهری و نیز طرح هایی که قادر باشند از محل ارزآوری ناشی از صادرات محصول خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به ارز اقدام کنند، صورت می پذیرد که این حوزه ها هرساله طبق مفاد قرارداد منعقده با صندوق ممکن است تغییر یابد.
   نرخ سود تسهیلات ارزی موصوف با توجه به قرارداد بانک با صندوق بوده و تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیربط و نیز اشخاص حقوقی خصوصی ثبت شده در ایران و نیز بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت کرده و بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات ندارند مجاز به استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی هستند.

   تسهیلات ارزی از محل منابع ارزی بانک

   بانک تجارت به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای تجاری کشور از محل منابع ارزی خود به منظور کمک به رشد اقتصادی کشور، گسترش صادرات و ایجاد اشتغال، به صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی، خدمات و تولیدکنندگان برای صادرات خدمات و کالا تسهیلات ارزی اعطا می کند. این تسهیلات در قالب تسهیلات حداکثر دو ساله برای خرید مواد اولیه و مصرفی و تسهیلات حداکثر هشت ساله برای خرید ماشین آلات تولیدی و تکمیل طرح های نیمه تمام, اعطا می شود.

   سقف تسهیلات :

   اعطای تسهیلات به استناد ارزیابی بانک عامل از متقاضی، حداکثر تا سقف معادل 5 میلیون یورو برای هر شخص حقیقی و معادل 20 میلیون یورو برای هر شخص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی و سایر، امکان پذیر است.اعطای تسهیلات بیش از این مبلغ منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی .ج.ا.ا خواهد بود.

   نرخ سود تسهیلات :

   نرخ سود مورد انتظار جهت اعطای تسهیلات، به تشخیص موسسات اعتباری و یا بانک عامل ذیربط با توجه به نوع ارز و وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و ملحوظ نمودن سایر ضوابط تعیین می شود.

   هزینه تعهد :

   در حال حاضر تا 2‏/0 درصد در سال براساس مانده استفاده نشده تسهیلات از روز تصویب تسهیلات تا روز استفاده کامل از تسهیلات .

   انعقاد قرارداد تامین مالی و دریافت وثایق :

   قراردادهای اعطای تسهیلات به ارز منعقد می شوند و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد به بازپرداخت عین ارز در سررسیدهای مربوطه خواهند بود. تبدیل به ریال تسهیلات اعطایی امکان پذیر نبوده و اخذ وثایق، متناسب با کل مبلغ تسهیلات بعلاوه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط بانک اعطا کننده تسهیلات دریافت خواهد شد.

   شایان ذکر است اعطای تسهیلات بابت واردات کالا و خدمت به مقصد مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در چارچوب مفاد مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی.ج.ا.ا و صرفاً از محل منابع ارزی جمع آوری شده در مناطق مذکور امکان پذیر است.

   8- ضمانتنامه های ارز

   ضمانتنامه عند المطالبه یا ضمانتنامه بانکی تعهد غیرقابل برگشت بانک ضامن به ذینفع ضمانتنامه می باشد که مستقل از قرارداد پایه بوده و صرفاً در صورت مطالبه وجه الضمان از سوی ذینفع مطابق با متن ضمانتنامه قابل پرداخت است.

   انواع ضمانتنامه های ارزی:

   1‏-شرکت در مناقصه (Tender)

   2-حسن انجام کار/تعهد (Performance)

   3-پیش پرداخت (Advance Payment)

   4-استرداد کسور وجه الضمان (Retention Money)

   5-گمرکی (Customs)

   6- مالیاتی (Tax)

   7-تعهد پرداخت (Payment)

   1- ضمانتنامه شرکت در مناقصه

   بابت تضمین تعهدات شرکت کنندگان در مناقصه به برگزار کنندگان مناقصه است. این نوع ضمانتنامه، شرکت کنندگان در مناقصه را از دادن قیمت هایی که از عهده اجرای آن برنمی آیند برحذر می دارد و ریسک مناقصه گذارنده را در این خصوص پوشش می دهد و معمولاً برای مبلغی معادل 2 تا 5 درصد ارزش مناقصه صادر می شود.

   2- ضمانتنامه حسن انجام کار/تعهدات

   بابت تضمین کیفیت و زمان انجام قرارداد است. به طوری که تعهدات طرفی را که انجام وظایف مشروح در قرارداد را بر عهده گرفته پوشش می دهد. این نوع ضمانتنامه را پیمانکار یا فروشنده به منظور حصول اطمینان کارفرما یا خریدار از اجرای صحیح قرارداد صادر می کند و معمولاً 5 تا 10 درصد مبلغ قرارداد پایه است.

   3- ضمانتنامه پیش پرداخت

   به منظور تضمین استفاده از مبلغ پیش پرداخت در قالب قرارداد صادر می شود و برای تضمین مبالغی است که خریدار، به عنوان پیش پرداخت برای خرید کالا، تجهیزات، خدمات یا کار می پردازد تا اگر تحویل کالا یا خدمات مطابق شرایط قرارداد نباشد، بتواند مبلغ پیش پرداخت را به وسیله همین ضمانتنامه پیش پرداخت معادل مبلغ پیش پرداخت اولیه و احتمالاً با احتساب بهره، مسترد کند.

   4- ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان

   بابت تضمین تحویل قطعی پروژه و تسویه حساب نهایی در قبال دریافت کسور وجه الضمان صادر می شود. بدین ترتیب پیمانکار و فروشنده می توانند کل یا قسمتی از مبلغی که کارفرما یا خریدار برای حصول اطمینان از انجام تعهد یا پس از گذشت مدت زمانی که توافق کرده اند، از مطالبات پیمانکار یا خریدار کسر کرده و نزد خود نگهداشته است دریافت کنند. مبلغ ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان معمولاً 5 تا 10 درصد ارزش قرارداد پایه است.

   5- ضمانتنامه گمرکی

   بابت تضمین کلیه تعهدات واردکنندگان کالا به گمرکات کشور است که به نفع مقامات گمرکی صادر می شود تا حقوق و عوارض مربوط به کالاهایی که به طور موقت وارد کشور می شود، در صورتی که در زمان توافق شده دوباره صادر نشود، گمرک مربوطه سود و عوارض گمرکی را از محل ضمانتنامه وصول کند.

   6- ضمانتنامه مالیاتی

   بابت تضمین پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی صادر می شود. عموماً پیمانکاران خارجی جهت تعویق پرداخت مالیات متعلقه، ضمانتنامه مالیاتی از بانک دریافت و به وزارت امور اقتصادی و دارایی-سازمان امور مالیاتی ارائه می کنند، لیکن باید در سررسید مشخص، مالیات مذکور را به سازمان مذکور پرداخت کنند. در غیر این صورت، سازمان مذکور درخواست پرداخت ضمانتنامه را از بانک خواهد نمود. به عبارت دیگر، ذینفع در ضمانتنامه های مالیاتی همیشه سازمان امور مالیاتی است.

   7- ضمانتنامه تعهد پرداخت

   بابت تضمین باز پرداخت انواع دیون ارزی اعم از تسهیلات، تعهد پرداخت وجه کالاها یا خدمات ارائه شده و... صادر می شود. اینگونه ضمانتنامه ها معمولا بابت پوشش بازپرداخت وام های دریافتی است که در صورت عدم تسویه تسهیلات، از محل ضمانتنامه نسبت به بازپرداخت تسهیلات و سود متعلقه آن اقدام می شود.

   روش های صدور ضمانتنامه های ارزی:

   * ضمانتنامه های صادره در قبال تضمین متقابل بانک های خارجی(وارداتی)

   1- ضمانتنامه های ارزی به تضمین متقابل بانک های خارجی:

   این ضمانتنامه ها به طور معمول در مورد خرید کالا یا خدمات از شرکت ها و مشتریان خارجی مصداق داشته و بانک تجارت به تضمین متقابل بانک های معتبر خارجی نسبت به صدور ضمانتنامه به نفع ذینفع های ایرانی(خریداران و کارفرمایان) اقدام می کند..

   2- ضمانتنامه های ریالی به تضمین متقابل بانک های خارجی:

   این ضمانتنامه ها برای ترخیص ورود موقت ماشین آلات مورد استفاده پیمانکاران خارجی در قالب ضمانتنامه های گمرکی یا تعهد پرداخت مالیات شرکت های خارجی مشمول مالیات در داخل کشور یا تضمین قرارداد های ریالی صادر می شوند.


   * ضمانتنامه های ارزی صادره با وثایق محلی(صادراتی)

   1- ضمانت نامه های ارزی جهت صدور کالا و خدمات/قراردادهای ارزی داخلی:

   صدور انواع ضمانتنامه های ارزی مورد نیاز صادرکنندگان کالای تولیدی، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی که امور خدمات مهندسی مشاور، طراحی، پیمانکاری، ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزات در داخل کشور اجرا می کنند با رعایت مراحل و نکات ذیل امکان پذیر است:

   •تایید صلاحیت و توانایی اجراء قرارداد و انجام کار به تشخیص بانک

   •ارائه تصویر اسناد مناقصه یا قرارداد منعقده

   •تکمیل فرم مشخصات ضمانتنامه درخواستی در سربرگ متقاضی با امضا و مهر مجاز شرکت با تایید شعبه مربوطه

   •ارائه تعهدنامه های مربوطه

   •اعتبارسنجی و تعیین وثایق مربوط به ضمانتنامه های ارزی توسط ارکان اعتباری بانک در چارچوب مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا. و مقررات داخلی بانک

   2- ضمانت نامه های ارزی جهت صدور خدمات فنی و مهندسی:

   صدور انواع ضمانتنامه ارزی مورد نیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر اساس آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هیات محترم وزیران، با ارائه تائیدیه‏/مصوبه و مدارک ذیل امکان پذیر است:

   •ارائه گواهی تائید صلاحیت متقاضی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

   •ارائه گواهی کارگروه ماده 19 مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران

   •تایید صلاحیت و توانایی اجراء قرارداد و انجام کار به تشخیص بانک

   •ارائه تصویر اسناد مناقصه یا قرارداد منعقده

   •تکمیل فرم مشخصات و درخواست ضمانتنامه درخواستی در سربرگ متقاضی با امضا و مهر مجاز شرکت با تایید شعبه مربوطه

   •ارائه تعهدنامه های مربوطه

   •اعتبارسنجی و تعیین وثایق مربوط به ضمانتنامه های ارزی توسط ارکان اعتباری بانک در چارچوب مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا. و مقررات داخلی بانک

   مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه بانکی

   اساسنامه شرکت
   آگهی تاسیس
   آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
   پروانه کسب (مجوز فعالیت دربخش بازرگانی )
   کارت بازرگانی
   اسناد مالکیت انبار، دفتر مرکزی و نمایشگاه
   صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
   تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
   کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
   تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی

   9‏- خرید و فروش ارز

   خرید و فروش ارز در چارچوب مقررات جاری و حسب نرخ اعلامی صورت می پذیرد.
   ‏-خرید ارز:
   1‏- خرید ارز به صورت اسکناس به هر میزان با رعایت قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوطه است.
   2‏- خرید ارزهای انتقالی قابل وصول از طریق سیستم بانکی بین المللی نظیرحوالجات ارزی بدون هیچگونه محدودیتی مجاز است.

   -فروش ارز:

   فروش ارز برای برخی مصارف پیش بینی شده و طبق ضوابط اعلامی و مدارک در خواستی در بسیاری از موارد مجاز و انتقال همزمان آن نیز امکان پذیر است. همانند: فروش ارز جهت واردات کالا، فروش ارز دانشجویی، درمانی، فرصت های مطالعاتی، چاپ مقالات علمی، انتقال حقوق کارکنان خارجی، و...

   10‏- صدور گواهی تمکن مالی به زبان انگلیسی

   گواهی تمکن مالی یا گواهی حساب لاتین ، گواهی حساب صادره به زبان انگلیسی است و معمولاً برای ارائه به سفارت خانه ها توسط بانک صادر می شود که باید صرفاً مطابق فرمت های بانک تهیه و به مشتری تحویل شود. در این راستا جهت تسریع در ارائه خدمات بهینه به مشتریان، امکان صدور گواهی تمکن مالی (بجز برخی موارد خاص که توسط اداره خزانه داری و روابط با کارگزاران صادر می شود) در تمامی شعب ریالی ، شعب ارزی‏‏- ریالی و واحدهای ارزی فراهم شده است. بدین منظور مشتریان باید جهت ارائه درخواست و دریافت گواهی تمکن مالی به هر یک از شعب سراسر کشور(بدون توجه به شعبه افتتاح کننده حساب) مراجعه کنند.

   در خصوص اشخاص حقیقی همراه داشتن کد ملی و کپی گذرنامه معتبر(جهت درج صحیح مشخصات صاحب حساب به زبان انگلیسی) و احراز هویت مشتری(صاحب حساب) الزامی است.

   در خصوص اشخاص حقوقی، ارائه معرفی نامه از شرکت (با درج نام نماینده شرکت، مشخصات گواهی تمکن مالی درخواستی برای حساب یا حساب های مربوطه و نام صحیح شرکت به انگلیسی) و همراه داشتن شناسه ملی شرکت و همچنین کارت ملی نماینده شرکت (که جهت اخذ گواهی تمکن مالی مراجعه نموده است) الزامی است.

   همچنین جهت اخذ گواهی تمکن مالی به سایر زبانها به غیر از انگلیسی ، مراتب وفق ضوابط با هماهنگی شعبه مربوطه و ارکان ذیربط قابل بررسی و اقدام است.

   11‏- سوئیفت

   واژه سوئیفت (S.W.I.F.T) در واقع کانال معتبر و امن ارتباطات مالی بین المللی بین بانکی است. سیستم سوئیفت به منظور ارتقای امنیت مبادله پیامهای مالی بین بانکی (حوالجات‏-اعتبارات اسنادی – ضمانتنامه و ... ) در شبکه مطمئن و غیر قابل دسترسی، طراحی شده است.
   سوئیفت با ارائه خدمات متنوع بانکی کلیه نیازهای موسسات مالی سراسر دنیا را در پرداختها در بازراهای مالی پشتیبانی می کند. از جمله مزایای سوئیفت در مقایسه با دیگر وسایل ارتباطی راه دور ( تلکس–فاکس)
   می توان به مواردی ازقبیل دسترسی جهانی و 24 ساعته ، طراحی بر اساس رویه های استاندارد، سرعت و امنیت اشاره کرد.

   سپام (سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی) با استفاده از تکنولوژی و استانداردهای روز دنیا و با هدف ایجاد یک زیر ساخت واحد پیام رسانی مالی‏/ ملی در کشور، در تمامی مراودات مالی بانک ها از قبیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، ضمانت نامه های ارزی و ریالی و حوالجات ارزی و موارد مشابه با زبانی مشترک و با قابلیت نظارت از طریق ابزارهای نظارتی بانک مرکزی، مورد استفاده قرار گرفته و تبادل مکاتبات و استعلام ها از طریق این سامانه واحد، امکان پذیر است.

   اطلاعات تماس اداره ضمانتنامه های خارجی:

   آدرس: تهران،‌خیابان آیت‌اله طالقانی،‌تقاطع خیابان استاد نجات‌اللهی، شماره 247، طبقه چهارم
   تلفن: 88320849(021)- 88920055(021)-88935592(021)
   فاکس: 88825040(021)
   ایمیل:int-guarantee@tejaratbank.ir


   واحدهای ارزی


   اطلاعات مربوط به سوئیفت واحدهای ارزی


   استعلام گواهی تمکن مالی   آخرین تاریخ به روزرسانی: شهریور ماه 1402