|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
پنج شنبه 02 بهمن 1399
مسئولیت های اجتماعی
  • شما اینجا هستید
      
    
    •  

     بانک تجارت طی سال‌های اخیر کوشیده است

     تا ضمن رعایـــت اصول اخلاق‌ حرفه‌ای، بـــه

     مسئولیت‌های اجتماعـی خود نیز عمل کند.

     این بانک با تطبیق مسئولیت‌ های اجتماعــــی

     خود با آرمان‌های جهانی توسعــــــه پایــــدار،

     گامی نو در راستـــــای توسعه پایدار بومــــی

     برداشته است.