بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • موزه تجارت

   در محل ساختمان کنونی بانک تجارت که اولین کاربری غیر شخصی آن بانک جدید شرق بوده ، منزل شخصی میرزا قهرمان امین لشکرقرار داشته است که این ساختمان بعدها تخریب و در جای آن ساختمان کنونی ساخته می شود. مستوفی در کتاب "زندگانی من" در این خصوص نوشته است: "یکی از بلندپروازی‎های "میرزاقهرمان امیر لشکر" ساختن عمارت وسیع و بسیار مجلل در شرق میدان توپخانه بود. وی مبلغی به ناصر الدین شاه پیشکش داد و اجازه گرفت که سردر و ایوان خانه را به سمت میدان مزبور باز کند. در سال 1292 ه. ق . سردر و ایوان خانه خود را با گچ‎بری‎ها و تجمل زیادی رو به میدان ساخت و به شکوه میدان توپخانه افزود این ساختمان در سال 1305 ه.ق (1266 ه.ش) به بانک جدید شرق واگذار شد. سپس بانک شاهنشاهی در 9 فروردین ماه 1269 هجری شمسی (31 مارس 1890 میلادی) آن را خریداری کرد و ساختمان جدید بانک نیز در طی مالکیت بانک شاهنشاهی ایران ساخته می شود.
   ساختمان قدیمی بانک شاهنشاهی در سال 1306 تخریب شد و ساختمان کنونی بانک در سال 1308 افتتاح شد .   نمای غربی ساختمان بانک تجارت و سنگ تاریخ عمارت

   طبق مستندات موجود ، این سنگ که در گوشه سمت راست و پایین نمای غربی جایگذاری شده بوده تاریخ ساخت بنا را نشان می داده است. وضع کنونی این سنگ به صورت تیشه خورده ای است و متن آن دیگر خوانا نیست.   ساختمان بانک شاهی و بخشی از نمای شرقی میدان توپخانه

   این ساختمان شعبه مرکزی بانک جدید شرق ( The New Oriental Banking ) و منزل شخصی میرزا قهرمان امین لشگر بوده است. تصویر حاضر مربوط به زمانی است که این ساختمان به بانک شاهنشاهی واگذار شده است ساختمان قدیمی بانک شاهی ، دروازه چراغ برق در مجاور آن ، بخشی از بدنه شرقی میدان و نیز بخشی از بدنه جنوبی و دورازه ناصریه در تصویر دیده می شود.   ساختمان قدیمی بانک شاهی ، بخشی از بدنه شرقی میدان و ساختمان موجود در ابتدای خیابان لاله زار   ساختمان قدیمی بانک شاهنشاهی در ضلع شرقی میدان توپخانه،که تصویر عبارت Imperial Bank به صورت بزرگ نمایی در کادر مشخص شده در پایین آن دیده می شود.   تصویر ساختمان کنونی بانک تجارت شعبه میدان امام خمینی

   همانطور که در تصویر دیده می شود ، کتیبه کاشی کاری بالای ساختمان به نام و نشانه بانک تجارت ایران مزین شده است. در کتیبه بالای ایوان ورودی هنوز بقایای عبارت" بانک بازرگانی ایران" که بخش هایی از آن با رنگ پوشانده شده است ، به چشم می خورد. بزرگ نمایی هر دو کتیبه در پایین تصویر دیده می شود.   تزئینات سردر ورودی ساختمان بانک

   این تصویر بخشی از سردر ورودی بانک را که توسط استاد لرزاده طراحی شده را نشان میدهد.   کاشیکاری سردر ورودی بانک

   این تصویر بخشی از کاشیکاری سردر ورودی را نشان میدهد که امضای استاد" لرزاده" بر روی آن دیده می شود.   کاشیکاری سردر ورودی بانک

   این تصویر بخش دیگری از کاشیکاری سردر ورودی را نشان میدهد. عبارت " عمل حاج حسین کاشی ساز" بر روی کاشی ها دیده می شود که اشاره به تهیه این کاشی ها توسط "حاج حسین خاک نگار مقدم "دارد.   الحاق دوره چهارم از روی تصاویر خارجی بنا   بخش مرکزی سالن اصلی شعبه در عکس قدیمی داخلی پیش از الحاق دوره چهارم - بخش مرکزی سالن اصلی شعبه در وضعیت کنونی   بانک شاهی و دیواره ی نیمه شفاف محوطه آن پیش از ساخت و ساز های جنوبی و غربی در محوطه   حذف باغچه جنوبی در دوره دوم تحولات میدان1300-1320

   از آغاز؛ که در ضلع شرقی میدان توپخانه عمارت خورشید اولین بنا یی بود که در ایران به قصد بانک طراحی شد، قبل از این همیشه خانه های جا مانده از اعیان و اشراف، برای ساختمان بانک ها استفاده می شد. نامش بانک شاهی ایران ، و بانکی انگلیسی بود و به عنوان اولین بانک ایران بشمار می‌آید که در سال ۱۸۸۹ توسط بارون جولیوس دو رویتر، بانکدار یهودی-انگلیسی، و با فرمان سلطنتی ملکه ویکتوریای بریتانیا و به امتیاز دولت ایران تاًسیس گردید...