بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

سپرده قرض الحسنه پس انداز

   
 
  • سپرده قرض الحسنه پس انداز

   سپرده قرض الحسنه پس انداز

   سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی
   شرایط افتتاح حساب
   نحوه برداشت از حساب
   قوانین مرتبط

   سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی

   سپرده قرض الحسنه پس انداز به منظور برخورداری از اجر معنوی قرض الحسنه و استفاده از خدمات بانکی افتتاح می شود. بانک تجارت از محل این سپرده ها تسهیلات قرض الحسنه بابت ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات ضروری مسکن، تامین مسکن و هزینه تحصیل پرداخت می کند.
   براین اساس صاحبان اینگونه حساب ها در مقابل تودیع سپرده سودی دریافت نمی کنند، لیکن به منظور ارج نهادن به مشارکت آنان در این امر معنوی براساس مقررات موجود سالانه جوایزی به صورت قرعه کشی به آنان تعلق خواهد گرفت. این حساب حداقل با مبلغ 200.000 ریال موجودی افتتاح می شود (حسابهایی مشمول قرعه کشی جوایز اعطایی می شوند که حداقل مبلغ 200.000 ریال موجودی به مدت 90 روز متوالی داشته باشند).

   شرایط افتتاح حساب

   اشخاص عادی
   افراد صغیر
   افراد بیسواد
   افراد سفیه یا محجور
   اتباع خارجی
   پس انداز مشترک
   اشخاص حقوقی

   شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص عادی

   اشخاصی که دارای اهلیت قانونی (عاقل، بالغ، رشید) باشند می توانند برای خود و افرادی که نسبت به آنها ولایت، وصایت، قیومیت و وکالت دارند افتتاح حساب کنند.
   برای افتتاح این حساب متقاضی یا قائم مقام قانونی و یا اشخاصی که نسبت به وی ولایت، وصایت و یا قیومیت دارند، باید شخصاً با در دست داشتن شناسنامه عکس دار و سایر مدارک قانونی لازم به یکی از شعب بانک مراجعه کنند.
   اشخاص بیسواد می توانند با ارائه شناسنامه عکس دار و دو قطعه عکس، حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح کنند و مهر و اثر انگشت سبابه دست راست آنها جانشین امضاء می شود.
   حق برداشت از این حساب با صاحب آن یا ولی، وصی و قیم، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب حساب خواهد بود.
   تبصره: براساس ماده واحده مصوب سال 1357، اطفالی که به سن 12 سال تمام (صغیر ممیز) رسیده باشند می توانند به نام خود در بانک ها حساب پس انداز افتتاح کنند، حق برداشت از این حسابها منحصراً با صاحب حساب است و دارندگان این قبیل حسابها می توانند پس از رسیدن به سن 15 سال تمام از حساب خود برداشت کنند.

   شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای افراد صغیر

   بر اساس قوانین و مقررات افراد در صورتی اهلیت معامله را خواهند داشت که سن آنان 18سال تمام باشد و یا حکم رشد از محاکم قضایی صالحه ارائه کنند.
   افتتاح سپرده قرض الحسنه عادی توسط پدر یا جد پدری (ولی قهری)، وصی و یا قیم قانونی
   پدر و جد پدری می توانند برای اولاد صغیر خود و وصی و یا قیم قانونی برای مولی علیه و اشخاصی که نسبت به آنها قیومیت دارند، حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح کنند.
   تبصره: نظر به اینکه از پدر و جد پدری نسبت به مولی علیه، دارای ولایت قهری هستند، لذا در صورت افتتاح حساب توسط هریک از آنان برای مولی علیه و درج این شرط که ”حق برداشت از حساب و بهره مندی از جایزه قرعه کشی قرض الحسنه، منحصراً با خود اوست“ طرف دیگر، حق برداشت از حساب مزبور را نخواهد داشت.

   افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی توسط مادران

   مادر می تواند به نام فرزند صغیر خود(اناث 9 سال تمام و ذکور 15 سال تمام)، حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح کند. حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن 18 سال تمام فقط با مادر است.

   شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص بیسواد

   افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص بیسواد با مهر و اثر انگشت آنها امکانپذیر است مشروط بر اینکه روی دفترچه و کارت نمونه امضاء عکس متقاضی الصاق شود. در صورت مفقود شدن مهر افتتاح کننده، کارت نمونه امضاء قبلی از درجه اعتبار ساقط و باید کارت جدید با نقش مهر جدید برای او تنظیم شود.

   افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی خارجی

   افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی برای اتباع خارجی مقیم ایران درقبال دریافت گذرنامه معتبر واحراز هویت کامل مانند سایرین و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است.
   تبصره: افتتاح حساب برای رانده شدگان عراقی با کارت آمایش در محل صدور بلامانع است.

   شرایط افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز مشترک

   افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به صورت مشترک منع قانونی ندارد و شعب می توانند با رعایت ضوابط و دستورالعمل های خاص ناظر بر امور موصوف نسبت به افتتاح اینگونه حساب ها اقدام کنند.

   لازم است در زمان افتتاح حساب، متقاضیان کتباً موارد ذیل را مشخص کنند:
   برداشت از حساب منفرداً یا متفقا
   نحوه بستن حساب توسط افتتاح کنندگان
   سهم هریک از شرکاء از موجودی حساب

   تبصره: در صورت مسدود شدن حساب توسط مراجع قضایی یا فوت یا حدوث حجر برای هریک از صاحبان حساب، موجودی به نسبت سهم تعیین شده هریک از شرکاء هنگام افتتاح حساب تقسیم خواهد شد. در صورتی که نسبت سهم تعیین نشده باشد به طور مساوی تقسیم می شود.

   شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی برای اشخاص حقوقی:

   رعایت شرایط کامل افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی درمورد اشخاص حقیقی.
   ارائه یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه شرکت (درمورد شرکت های غیرسهامی اخذ فتوکپی گواهی شده شرکت نامه )
   ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت ها و یک نسخه از آخرین آگهی های رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور که موارد ذیل درآن درج شده باشد:
   الف- نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل و یا هیات عامل شرکت

   ب- مشخصات دارندگان حق امضاء شرکت با تصریح به اینکه چه کسانی حق برداشت از حساب های شرکت را دارند و چگونگی امضاء اسناد و اوراق را انجام می دهند.
   پ- مدت وحدود اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل و یا هیات عامل (مدیران اجرایی)
   ت- تغییراتی اگر درموارد اساسنامه پیش آمده باشد.
   ث- حق افتتاح حساب در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد.
   مدیران و افتتاح کنندگان حساب قرض الحسنه پس انداز باید تعهد کنند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت و یا هرگونه تغییرات در اساسنامه و یا شرکتنامه شرکت را کتباً به بانک اعلام کنند.
   افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی بوسیله صاحبان امضاء باید انجام شود.
   تکمیل فرم افتتاح حساب، ممهور به مهر شرکت و با امضاء صاحبان امضاء مجاز (براساس مفاد آخرین روزنامه رسمی)

   نحوه برداشت از حساب

   برداشت از این حساب صرفاً با حضور صاحب حساب یا قائم مقام قانونی وی اعم از وکیل (ضمن تصریح به حق برداشت از حساب مزبور در وکالتنامه رسمی) ولی، وصی یا قیم با همراه داشتن دفترچه حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز، در هریک از شعب امکان پذیر است.

   قوانین مرتبط

   حساب پس انداز راکد
   بستن حساب
   فوت مشتری
   فقدان دفترچه قرض الحسنه
   اعطاء جوایز

   حساب پس انداز راکد:

   اگر حساب پس انداز قرض الحسنه 5 سال تمام فاقد عملیات بوده و موجودی آن یا معادل یا کمتر از 20.000.000ریال باشد در پایان هر سال به حساب مانده های مطالبه نشده قرض الحسنه پس انداز انتقال داده می شود. هنگام مراجعه مشتری نیز از همین حساب موجودی مربوطه پرداخت می شود. اگر مشتری بخواهد موجودی قبلی را افزایش دهد بانک حساب جدیدی به نام متقاضی افتتاح و موجودی حساب پس انداز راکد مربوطه را به حساب جدید انتقال می دهد. همچنین در صورت درخواست مشتری، حساب پس انداز سابق وی می تواند احیاء و مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.

   بستن حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز:

   چنانچه مشتری بخواهد حساب خود را بسته و موجودی حساب را دریافت کند دفترچه مربوطه را ارائه و آخرین مانده موجود پس از کنترل توسط شعبه و تکمیل یک برگه دفترچه او پرداخت و دفترچه پس از ابطال در شعبه بایگانی می شود.

   فوت مشتری:

   به محض اطلاع بانک از فوت شخص حقیقی، کل موجودی متوقی به سرفصل مانده های مطالبه نشده - فوت شدگان منتقل می شود.
   پس از فوت مشتری، قائم مقام قانونی وی یعنی وراث، وصی یا موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده و در گواهی حصر وراثت یا دادنامه دیگری وصیتنامه مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد) پس از ارائه مدارک قانونی مربوطه می توانند نسبت به دریافت وجه سپرده پس انداز قرض الحسنه یا جایزه متعلقه به آن اقدام کنند.
   بانک ها، شرکت ها، موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث تسلیم کنند مگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر عدم شمول مالیات یا واریز مالیات بر ارث ارائه شود.
   به موجب بخشنامه صادره از وزارت امور اقتصادی و دارائی بانک ها مجازند تا مبلغ مصوب در هر سال از موجودی حساب متوفی به وراث درجه اول وی بدون ارائه دادنامه حصر وراثت برای هزینه های دفن و مراسم سوگواری پرداخت کنند. بقیه موجودی متوفی در بانک، در صورتی به وراث به نسبت سهم الارث ایشان پرداخت می شود که مدارک ذیل را ارائه دهند:

   گواهی حصر وراثت

   مفاصا حساب مالیات بر ارث که موجودی حساب متوفی در آن درج شده باشد.
   ارائه کارت ملی و شناسنامه عکس دار وراث

   بانک به محض اطلاع از فوت مشتری باید موارد ذیل را انجام دهد:

   تا زمان مراجعه وراث برای تعیین تکلیف وجوه شخص متوفی، موجودی حساب در سرفصل مانده های مطالبه نشده - فوت شدگان نگهداری می شود.
   درخصوص حساب مشترک بانک موظف است در صورت اطلاع از فوت هر یک از شرکاء سهم متوفی را به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان منتقل و تا تعیین تکلیف نهایی در همان حساب نگهداری کند.

   اعطاء جوایز به حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی:

   در هر دوره به میزان 2% میانگین حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز عادی به صورت جایزه بین دارندگان این حساب به قید قرعه تقسیم می شود، مشروط بر اینکه حداقل به مدت 90 روز متوالی مبلغ 200.000 ریال در این نوع سپرده ها موجود باشد.توزیع جوایز می تواند به صورت غیرنقدی باشد و جوایز نقدی مستقیماً به حساب برندگان واریز می شود.

   آخرین تاریخ به روزرسانی: شهریور ماه 1402