بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • شعب خارج از کشور
   دفتر نمایندگی شعب خارج از کشور Overseas branches
    
   FRANCE فرانسه
   بانک تجارت پاریس
   124-126 Rue De Provence آدرس: (Angle 76 Bd Haussmann)75008 Paris-France
   تلفن: 33144707844 +
   فاکس: 33140080635 +
   تلکس:281972 F , 281973 F BKTEJ
   SWIFT : Address/code : BTEJFRPP
    E-mail : info@banque-tejarat.fr
    
   Republic of TAJIKESTA  جمهوری تاجیکستان
   بانک تجارت دوشنبه
   No.88 , Rudaki Ave. ,Dushanbeh آدرس:

   Post code: 734001
   Republic of Tajikestan 
   تلفن:+ 992372600052
   فاکس: +9922372510141
   تلکس:201135BTDIR TJ
   SWIFT. : BTEJTJ22
   E-mail: B_T_Dushanbe@ Tejarat-bank.tj
    
   چین CHINA
   دفتر نمایندگی پکنBeijing Rep.Office
   Office C208آدرس:
   Beijing Lufthansa Center
   No. 50
   Liangmaqiao Road
   Chaoyang District
   Beijing
   100016 P.R.C.
   تلفن:(+86-10) 84551116 
   فاکس:(+86-10) 84551117 
   E-mail: bt-beijingrep@ tejaratbank.ir