بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • هیات عامل

   هادی اخلاقی فیض آثار
   مدیرعامل و رئیس هیات عامل
   هیبت اله سمیع
   معاون سازمان
   و عضو هیات عامل

   مجید دارابی
   معاون مالی
   و عضو هیات عامل
   حمیدرضا شریفیان
   معاون مشتریان شرکتی و تجاری و عضو هیات عامل
   کیان ایلکا
   معاون سرمایه های انسانی
   و عضو هیات عامل

   حمیدرضا امین زارع
   معاون اعتباری
   و عضو هیات عامل
   عباس ابراهیمی
   معاون سرمایه گذاری
   و عضو هیات عامل
   امیرحسین داودیان
   معاون مشتریان بانکداری شخصی
   و عضو هیات عامل