بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • هیات عامل

   هادی اخلاقی فیض آثار
   مدیرعامل و رئیس هیات عامل
   علی کی لانی
   قائم مقام مدیر عامل
   و عضو هیات عامل
   حمیدرضا امین زارع
   معاون اعتباری
   و عضو هیات عامل
   کیان ایلکا
   معاون سرمایه های انسانی
   و عضو هیات عامل

   افسانه اوضاعی
   معاون طرح و توسعه
   و عضو هیات عامل
   مجید دارابی
   معاون مالی
   و عضو هیات عامل
   حسین رامین
   معاون بین الملل
   و عضو هیات عامل
   امیرحسین داودیان
   معاون مشتریان بانکداری شخصی
   و عضو هیات عامل
   مجتبی دهقاندار
   معاون حقوقی و وصول مطالبات
   و عضو هیات عامل
   کریم اصغری
   سرپرست معاونت نظارت
   و عضو هیات عامل
   رضا بزرگ
   سرپرست معاونت مشتریان شرکتی و تجاری
   و عضو هیات عامل