|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 02 اسفند 1396
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • فهرست مناقصات/ مزایدات
        
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و املاک واقع در خیابان آزادی ، بین ...
     بانک تجارت در نظر دارد نسبت به پشتیبانی و نگهداری سیستمهای SDH ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 10-7-92 ( ساعت 15 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 20-7-92 ( ساعت 15 ) می باشد . 3- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می ...
     بدینوسیله مهلت دریافت اسناد وارائه پیشنهاد برای شرکت درمناقصه شماره 92/6 بانک تجارت با موضوع تهیه ، نصب وراه اندازی سیستم باشگاه مشتریان بشرح ذیل تمدید میگردد. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثرتاتاریخ 17-4-92 ( ساعت 16 ) می باشد. 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 23-4-92 ( ساعت 16 ) می باشد ...
     بانک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم باشگاه مشتریان ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 8-4-92( ساعت 16 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 18-4-92( ساعت 16 ) می باشد . 3- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقدو اقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقدو اقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و ...
     آگهی مزایده شماره 1/92/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظردارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت ...
     بانک تجارت در نظردارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ 6-3-92در ...
     آگهی مزایده شماره 7/91/م بانک تجارت در نظر دارد سرقفلی و حقوق کسب و پیشه خود در املاک مشروحه ذیل راازطریق مزایده عمومی واگذاری نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ، بازدید از املاک، دریافت برگ درخواست شرکت درمزایده و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 91/12/27 به ...
     بانک تجارت در نظر دارد سرقفلی و حقوق کسب و پیشه خود در املاک مشروحه ذیل راازطریق مزایده عمومی واگذاری نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ، بازدید از املاک، دریافت برگ درخواست شرکت درمزایده و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 91/12/27 به دایره املاک واقع در ...
     آگهی مزایده شماره 6/91/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت با شرایط نقدو اقساط (بدون کارمزد) بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقدو اقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت ...
     آگهی مناقصه شماره91/26 بدینوسیله اعلام می گردد مناقصه شماره 91/26 (موضوع خرید، نصب و پشتیبانی نرم افزار آنتی ویروس) بشرح ذیل تمدید می گردد. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 91/11/01 ( ساعت 16 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات ...
     بدینوسیله اعلام می گردد مناقصه شماره 91/26 (موضوع خرید، نصب و پشتیبانی نرم افزار آنتی ویروس) بشرح ذیل تمدید می گردد. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 91/11/01 ( ساعت 16 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 91/11/11 ( ساعت 15 ) می باشد . 3- متقاضیان جهت دریافت ...
     آگهی مناقصه شماره 26 /91 بانک تجارت در نظر دارد نسبت به خرید، نصب و پشتیبانی نرم افزار آنتی ویروس ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 11/ 10 ...
     بانک تجارت در نظر دارد نسبت به خرید، نصب و پشتیبانی نرم افزار آنتی ویروس ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 11/ 10 /91(ساعت16 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 18 / 10 /91 (ساعت 16) می باشد . 3- متقاضیان جهت دریافت اسناد ...