|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 02 اسفند 1396
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • فهرست مناقصات/ مزایدات
        
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار بمنظور پشتیبانی و نگهداری مرکز داده خود ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 19/6/93 ( ساعت 16 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتا تاریخ 5/7/93 ( ساعت 16 ) می باشد . 3- متقاضیان جهت ...
     فراخوان بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به واگذاری پشتیبانی دستگاههای اطفاء حریق خوددر سطح کشور اقدام به شناسائی پیمانکاران فعال در این زمینه نماید. بدینوسیله از کلیه موسسات و شرکتهای فعال در این زمینه دعوت می گردد سوابق اجرایی خود را در خصوص این موضوع به همراه مدارک ذیل حداکثر 15 روز پس از انتشار ...
     فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و ...
     بدینوسیله مهلت دریافت اسناد وارائه پیشنهاد برای شرکت درمناقصه شماره 8/93 بانک تجارت با موضوع تهیه سیستم جامع مانیتورینگ بشرح ذیل تمدید میگردد. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثرتاتاریخ 18/5/93 ( ساعت 16 ) می باشد. 2- مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادحداکثرتاتاریخ 29/5/93 ( ساعت 15 ) می باشد . 3- متقاضیان ...
     فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و ...
     بدینوسیله مهلت ارائه پیشنهاد برای شرکت درمناقصه شماره 8/93 بانک تجارت با موضوع تهیه سیستم جامع مانیتورینگ بشرح ذیل تمدید میگردد. 1- مهلت تحویل پاکتهای مناقصه حداکثرتاتاریخ 12/5/93 ( ساعت 16 ) می باشد . 2- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریزمبلغ 200.000 ریال به شماره حساب ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه سیستم جامع مانیتورینگ ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 22/4/93 ( ساعت 16 ) می باشد . 2-مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 29/4/93 ( ساعت 16) می باشد . 3- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت ...
     بانـک تجارت در نظر دارد در خصوص واگذاری سرویس ایاب و ذهاب درون سازمانی پرسنل خود در تهران و حومه ازطریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 07/04/93 (ساعت 16) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکتهای پیشنهاد قیمت حداکثر تا تاریخ17/04/93 (ساعت 16) می باشد . ...
     بانـک تجارت در نظر دارد در خصوص واگذاری کلیه امور مربوط به جابجایی و حمل و نقل انواع اثاثیه اداری و کالاهای مورد مصرف (بغیر از اوصندوق،ATMوUPS) یک به مدت سال از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 24/03/93 (ساعت 16) می باشد. 2-مهلت تحویل پاکتهای پیشنهاد ...
     آگهی مزایده شماره 2/93/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در ...
     بانک تجارت در نظر دارد نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به حمل و نقل وجابجایی انواع اثاثیه اداری برون شهری از مبداء انبار چیتگر و اسلامشهر این بانک به مراکز کلیه استانها بعلاوه شهرستانهای قائمشهر ، چابکسر ، خوی، کاشان ، چابهار ، قشم و جزیره کیش و... از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- ...
     فروش املاک و مستغلات بانک تجارت با شرایط نقدو اقساط(بدون کارمزد) بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقدو اقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، ...
     آگهی مزایده شماره 4/92/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در ...
     بدینوسیله مهلت دریافت اسناد وارائه پیشنهاد برای شرکت درمناقصه شماره10-92 بانک تجارت با موضوع پشتیبانی ونگهداری سیستمهای SDH بشرح ذیل تمدید میگردد. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثرتاتاریخ 23-7-92 ( ساعت 16 ) می باشد. 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 27-7-92 ( ساعت 16 ) می باشد . 3- ...
     بدینوسیله مهلت دریافت اسناد وارائه پیشنهاد برای شرکت درمناقصه شماره 92/8 بانک تجارت با موضوع تامین تجهیزات و پیاده سازی پروژه VOIP بشرح ذیل تمدید میگردد. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثرتاتاریخ 24-6-92 ( ساعت 16 ) می باشد. 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ30-6-92( ساعت 16 ) می باشد . 3- ...