|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 02 اسفند 1396
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • آگهی مزایده
     نوع: مزایدهشماره: 1/96/م گ
     موضوع: آگهی مزایده
     تاریخ انتشار :۱۳۹۶/۱۰/۲۰
     رسانه: سایت
     طبقه بندی موضوعی: مزایده
     مهلت دریافت اسناد :۱۳۹۶/۱۱/۰۲
     تاریخ بازگشایی پاکتها: ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

     آگهی مزایده شماره 1/96/م گ
                                                                                                " فروش املاک و مستغلات بانک تجارت"
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد برنیاز خود را واقع در رشت و شهرستانها به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقدو اقساط ( با نرخ سود 12% ) در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان می توانندجهت کسب اطلاعات بیشتر ،بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده ، در رشت به دایره تدارکات و مهندسی واقع در بلوار امام خمینی ، جنب هتل پامچال ، ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان گیلان ( طبقه ششم ) به شماره تلفن 33661075-013 مراجعه فرمایند و پیشنهادات خود را حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ 2-11-96 به دبیرخانه کمیسیون معاملات عمده ( طبقه ششم ) واقع در رشت به نشانی فوق تسلیم نمایند.

     بازگشایی پاکات در تاریخ 5-11-96 رأس ساعت 10 در محل ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان گیلان انجام خواهد شد وحضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی بلامانع است. چنانچه تغییری در تاریخ بازگشایی پاکات صورت گیرد ، مراتب تلفنی به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.
     ضمناً متن آگهی در سایت بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.ir  قابل دسترسی می باشد.   
     توضیحات:
     1-مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می بایست به حساب شماره 01821474 نزد بانک تجارت واریز گردد.
     2-شرکت کنندگان مبلغ 200/000 ریال ( به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره 01854879 نزد بانک تجارت ) واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند. ( ضمناً مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد )
     3-رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و در پاکت لاک و مهر شده ( در بسته ) تسلیم گردد
     4-کلیه املاک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
     5-بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد
     6-در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی اولویت با فروش نقدی می باشد
     7-هزینه چاپ آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد                                                                 
                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                             شماره تلفن :     33661075-013
     جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل زیر را دریافت نمایید.