|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
جمعه 04 اسفند 1396
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • آگهی مزایده
     نوع: مزایدهشماره: 96/5/م
     موضوع: آگهی مزایده
     تاریخ انتشار :۱۳۹۶/۰۶/۲۸
     رسانه: سایت
     طبقه بندی موضوعی: مزایده
     مهلت دریافت اسناد :۱۳۹۶/۰۷/۰۵

     آگهی مزایده شماره 96/5/م

     بانک تجارت در نظر دارد حقوق کسب و پیشه محل سابق شعبه بانک واقع در تهران خیابان سهروردی جنوبی جنب اداره راهنمایی و رانندگی ، پلاک 172 ، پلاک ثبتی 6933/3292 ، بمساحت تقریبی 83 متر مربع ، به قیمت پایه 15.000.000.000 ریال با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از ملک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده به اداره مهندسی و املاک واقع در خیابان آزادی ، بین خیابان نواب و اسکندری ، ساختمان بانک تجارت (طبقه پنجم) و جهت تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ 5-7-96 مراجعه فرمایند.

     توضیحات:‌

     1. شرکت کنندگان مبلغ 000ر200ریال (به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره 01854879 نزد بانک تجارت)واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند. (ضمناً مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد).

     2. رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و درپاکت لاک و مهر شده (دربسته)تسلیم گردد.

     3. بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختارمی باشد.

     4. هزینه آگهی از برنده مزایده اخذ می گردد .

     تلفن: 66925347-021 و 66927220-021

     اداره مهندسی و املاک