|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
یکشنبه 29 بهمن 1396
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • آگهی مزایده
     نوع: مزایدهشماره: 96/3/م
     موضوع: آگهی مزایده
     تاریخ انتشار :۱۳۹۶/۰۵/۲۹
     رسانه: سایت
     طبقه بندی موضوعی: مزایده
     مهلت دریافت اسناد :۱۳۹۶/۰۶/۰۸

     آگهی مزایده شماره  3/96/م                        

          بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط پرداخت نقدی از طریق مزایده عمومی  به فروش برساند. متقاضیان  می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده  در تهران به اداره مهندسی و املاک واقع در خیابان آزادی ، بین خیابانهای نواب و اسکندری ، ساختمان بانک تجارت (طبقه پنجم) و در شهرستان بندر عباس به محل مدیریت شعب استان هرمزگان و جهت تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ 8-6-96 به دبیرخانه کمیسیون معاملات عمده به نشانی فوق - طبقه هشتم و محل مدیریت مذکور مراجعه فرمایند.
      بازگشایی پاکات در تاریخ 14-6-96 انجام خواهد شد ، چنانچه تغییری در تاریخ  بازگشایی پاکات صورت گیرد، مراتب تلفنی به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید . 
     ضمناً متن آگهی درسایت بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.ir  قابل دسترسی میباشد.
      توضیحات:‌
     1.    مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می بایست به حساب شماره 01821474 نزد بانک تجارت واریز گردد.
     2.    شرکت کنندگان مبلغ 000ر200ریال (به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره 01854879 نزد بانک تجارت)واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند.
     3.      (ضمناً مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد).
     4.    رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و درپاکت لاک و مهر شده (دربسته)تسلیم گردد.
     5.    املاک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد .
     6.    بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختارمی باشد.
     7.    هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد .
     تلفن:   32226821-076     و 66927220-021
      

     ردیف

     شماره پرونده

     شرح

     مساحت عرصه (مترمربع)

     مساحت تقریبی اعیان      

       ( مترمربع )

     قیمت پایه (ریال)

     1

     م5-46

     یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در جزیره کیش ، بلوار خیام  مجتمع خانه گستر ، قطعه vc50  ، بلوک 24 ، طبقه همکف ، واحد 4 ، به شماره ثبت 5453

     مشاع

     74

     2.050.000.000

     2

     م6-46

     یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در جزیره کیش ، بلوار خیام  مجتمع خانه گستر ، قطعه vc50  ، بلوک 12 ، طبقه همکف ، واحد 3 ، به شماره ثبت 5339

     مشاع

     74

     2.050.000.000

     3

     م7-46

     یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در جزیره کیش ، بلوار خیام  مجتمع خانه گستر ، قطعه vc50  ، بلوک 24 ، طبقه همکف ، واحد 3 ، به شماره ثبت 5452

     مشاع

     74

     2.050.000.000

      

     اداره مهندسی و املاک