|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 01 فروردین 1397
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • آگهی مناقصه عمومی
     نوع: مناقصهشماره: 96/6
     موضوع: آگهی مناقصه عمومی
     تاریخ انتشار :۱۳۹۶/۰۵/۰۴
     طبقه بندی موضوعی: مناقصه
     مهلت دریافت اسناد :۱۳۹۶/۰۵/۱۷

     آگهی مناقصه عمومی شماره  96/6


     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد پشتیبانی ، نگهداری و بهینه سازی زیرساخت ذخیره سازی و  سرویس های مجازی خود ، با شرکت های حائز شرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید.
     1- مهلت دریافت سند مناقصه از تاریخ 04-05-96 لغایت 17-05-96 از ساعت 8 لغایت 15:30 هر روز به غیر از پنجشنبه ها و روزهای تعطیل می باشد .
     2- مهلت تحویل پاکتهای مناقصه از تاریخ 04-05-96 لغایت 07-06-96  از ساعت 8 لغایت 15:30 هر روز  به غیر از پنجشنبه ها و روزهای تعطیل می باشد.
     3- متقاضیان جهت دریافت سند مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره  01854887 بنام کارمزد فروش اسناد مناقصه ، نزد هریک از شعب بانک تجارت اقدام و اصل فیش واریز آن را هنگام دریافت سند تحویل نمایند. (لازم است مبلغ مذکور با مراجعه به یکی از شعب بانک تجارت بصورت نقدی واریز گردد.)
     3- تضمین شرکت در مناقصه معادل مبلغ 3.000.000.000 ریال به صورت فیش واریزی به حساب شماره 01830821 به نام بستانکاران موقت سپرده شرکت در مناقصه (لازم است مبلغ مذکور با مراجعه به یکی از شعب بانک تجارت بصورت نقدی واریز گردد) و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی بی قید و شرط (صرفاً صادره از بانکها ، بغیر از بانک تجارت و قابل تمدید با هزینه شرکت) می باشد.
     بر این اساس متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت سند مناقصه مزبور ، از تاریخ 04-05-96 لغایت 17-05-96 از ساعت 8 لغایت 15:30 به غیر از پنجشنبه ها و روزهای تعطیل با دردست داشتن کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه و مطابق با شرایط فوق الذکر به نشانی ؛ تهران - خیابان آزادی -  بین نواب و اسکندری – ساختمان مدیریت امور تدارکات و مهندسی بانک تجارت- طبقه هفتم - اداره کارپردازی- دایره خرید خدمات و فروش (خانم نورایی) مراجعه نمایند.
     شماره تماس: 66903774
     نشانی سایت بانک :www.tejaratbank.ir
     نشانی سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات : www.iets.mporg.ir

     بــــانک تجــــارت

     اداره کـــــارپردازی