|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
دوشنبه 30 بهمن 1396
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • فهرست مناقصات/ مزایدات
        
     آگهی مزایده شماره 95/3/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه و نصب تعداد 4350 عدد صندوق اجاره ای مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 25-02-95 (ساعت 16 ) می باشد. 2- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ 200.000 ریال به ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه و چاپ انواع فرمهای چاپی مورد نیاز خود بصورت تدریجی به مدت شش ماه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 25-02-95 (ساعت 16 ) می باشد. 2- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه 3.000.000 عدد جلد کارت ATM مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 25-02-95 (ساعت 16 ) می باشد. 2- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ 200.000 ریال به شماره حساب ...
     آگهی مزایده شماره 95/2/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل با وضع موجود ، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در ...
     آگهی مزایده شماره 1/95/م بانک تجارت در نظر دارد ملک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل واگذار نماید . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر،بازدید،دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ 31-01-95 در تهران به اداره مهندسی واملاک واقع ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به خرید و راه اندازی و پشتیبانی سیستم جامع و یکپارچه حفاظت و صیانت از دارایی های دیجیتال بانک تجارت از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 08-02-95 (از ساعت 8:30 تا ساعت 15:30 ) بغیر از پنجشنبه ها می باشد . 2- ...
     آگهی مزایده شماره 8/94/م بانک تجارت در نظر دارد ملک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل واگذار نماید . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر،بازدید،دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ 8-12-94 در تهران به اداره مهندسی واملاک واقع ...
     آگهی مزایده شماره 7/94/م بانک تجارت در نظر دارد ملک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل واگذار نماید . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر،بازدید،دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ 25-11-94 در تهران به اداره مهندسی واملاک واقع ...
     آگهی مناقصه شماره 94/17 بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به پشتیبانی با قطعه و بروزرسانی دستگاه های خودپرداز دیواری و سالنی مارک NCR ، موجود در کلیه واحدهای خود ( سراسر ایران ) از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت ...
     آگهی مزایده شماره 6/94/م بانک تجارت در نظر دارد ملک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل واگذار نماید . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر،بازدید،دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ 11-14-94در تهران به اداره مهندسی واملاک واقع ...
     آگهی مزایده شماره 94/5/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل بصورت نقد و با وضع موجود ، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ ...
     آگهی مزایده شماره 4/94/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود ، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در ...
     آگهی مزایده شماره 94/3/م فروش املاک و پروژه ها توسط بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک پروژه های هشت گانه مطابق جدول ذیل الذکر واقع در مشهد مقدس، پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)، را بصورت یکجا و با شرایط مندرج در برگه ای که به همراه برگ درخواست شرکت در مزایده به متقاضیان محترم تقدیم می ...
     نوبت اول 6/4/94 نوبت دوم 8/4/94 آگهی مناقصه شماره 7/94 یک مرحله ای بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به حمل و نقل وجابجایی انواع اثاثیه اداری برون شهری از مبداء انبار چیتگر و اسلامشهر این بانک به مراکز کلیه استانها ...