|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
یکشنبه 02 اردیبهشت 1397
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • فهرست مناقصات/ مزایدات
        
     بانک تجارت در نظردارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ 6-3-92در ...
     آگهی مزایده شماره 7/91/م بانک تجارت در نظر دارد سرقفلی و حقوق کسب و پیشه خود در املاک مشروحه ذیل راازطریق مزایده عمومی واگذاری نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ، بازدید از املاک، دریافت برگ درخواست شرکت درمزایده و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 91/12/27 به ...
     بانک تجارت در نظر دارد سرقفلی و حقوق کسب و پیشه خود در املاک مشروحه ذیل راازطریق مزایده عمومی واگذاری نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ، بازدید از املاک، دریافت برگ درخواست شرکت درمزایده و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 91/12/27 به دایره املاک واقع در ...
     آگهی مزایده شماره 6/91/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت با شرایط نقدو اقساط (بدون کارمزد) بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقدو اقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت ...
     آگهی مناقصه شماره91/26 بدینوسیله اعلام می گردد مناقصه شماره 91/26 (موضوع خرید، نصب و پشتیبانی نرم افزار آنتی ویروس) بشرح ذیل تمدید می گردد. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 91/11/01 ( ساعت 16 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات ...
     بدینوسیله اعلام می گردد مناقصه شماره 91/26 (موضوع خرید، نصب و پشتیبانی نرم افزار آنتی ویروس) بشرح ذیل تمدید می گردد. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 91/11/01 ( ساعت 16 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 91/11/11 ( ساعت 15 ) می باشد . 3- متقاضیان جهت دریافت ...
     آگهی مناقصه شماره 26 /91 بانک تجارت در نظر دارد نسبت به خرید، نصب و پشتیبانی نرم افزار آنتی ویروس ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 11/ 10 ...
     بانک تجارت در نظر دارد نسبت به خرید، نصب و پشتیبانی نرم افزار آنتی ویروس ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 11/ 10 /91(ساعت16 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 18 / 10 /91 (ساعت 16) می باشد . 3- متقاضیان جهت دریافت اسناد ...
     آگهی مزایده شماره 5/91/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت با شرایط نقدو اقساط (بدون کارمزد) بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقدو اقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقدو اقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و ...
     فروش املاک و مستغلات بانک تجارت با شرایط نقد و اقساط (بدون کارمزد) بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقدو اقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، ...
     فروش املاک و مستغلات بانک تجارت با شرایط نقد و اقساط(بدون کارمزد) بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقدو اقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به واگذاری کلیه امورمربوط به ترخیص کالاهای بانک ازگمرکات کشورازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 20/6/91 ( ساعت 16 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 27/6/91 ( ساعت 16 ) می باشد . 3- ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به واگذاری کلیه امورمربوط به ترخیص کالاهای بانک ازگمرکات کشورازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 20/6/91 ( ساعت 16 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 27/6/91 ( ساعت 16 ) می باشد . 3- ...
     آگهی مزایده شماره 3/91/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت با شرایط نقدو اقساط (بدون کارمزد) بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود به صورت نقدو اقساط بدون کارمزد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب ...