|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
یکشنبه 02 اردیبهشت 1397
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • فهرست مناقصات/ مزایدات
        
     آگهی مزایده شماره 10/93/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه مرکز ارتباط با مشتریان ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 15/11/93 ( ساعت 15 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 3/12/93 ( ساعت 16 ) می باشد . 3- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه سیستم مکانیزاسیون اسناد و مدارک شعب از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 8/11/93 بغیر از پنجشنبه ها ( ساعت 16 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا تاریخ 20/11/93 ( ساعت 16 ) می باشد . 3- متقاضیان ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می¬توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و املاک واقع در ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می¬توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و املاک واقع در ...
     آگهی مزایده شماره 7/93/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و املاک واقع در خیابان آزادی ، بین ...
     آگهی مزایده شماره 5/93/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار بمنظور پشتیبانی و نگهداری مرکز داده خود ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 19/6/93 ( ساعت 16 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتا تاریخ 5/7/93 ( ساعت 16 ) می باشد . 3- متقاضیان جهت ...
     فراخوان بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به واگذاری پشتیبانی دستگاههای اطفاء حریق خوددر سطح کشور اقدام به شناسائی پیمانکاران فعال در این زمینه نماید. بدینوسیله از کلیه موسسات و شرکتهای فعال در این زمینه دعوت می گردد سوابق اجرایی خود را در خصوص این موضوع به همراه مدارک ذیل حداکثر 15 روز پس از انتشار ...
     فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و ...
     بدینوسیله مهلت دریافت اسناد وارائه پیشنهاد برای شرکت درمناقصه شماره 8/93 بانک تجارت با موضوع تهیه سیستم جامع مانیتورینگ بشرح ذیل تمدید میگردد. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثرتاتاریخ 18/5/93 ( ساعت 16 ) می باشد. 2- مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادحداکثرتاتاریخ 29/5/93 ( ساعت 15 ) می باشد . 3- متقاضیان ...
     فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و ...
     بدینوسیله مهلت ارائه پیشنهاد برای شرکت درمناقصه شماره 8/93 بانک تجارت با موضوع تهیه سیستم جامع مانیتورینگ بشرح ذیل تمدید میگردد. 1- مهلت تحویل پاکتهای مناقصه حداکثرتاتاریخ 12/5/93 ( ساعت 16 ) می باشد . 2- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریزمبلغ 200.000 ریال به شماره حساب ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه سیستم جامع مانیتورینگ ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 22/4/93 ( ساعت 16 ) می باشد . 2-مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 29/4/93 ( ساعت 16) می باشد . 3- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت ...