بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی پیشرفته
   کد واحد:
   نوع واحد:
   نام واحد:
   آدرس
   استان:
   شهر:
      
      
      
      
      
      
      
      
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   1بیمارستان مادروکودک غدیر شیرازفارس / شیرازکد مرکز: 57963کد منظومه: 5796مسئول مرکز: قائم شیرازآدرس: شیراز بالاتر ازدروازه قرآن بیمارستان مادروکودک غدیر شیرازکد پستی: 7144995377تلفن: 32279702 - 71ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ خودپرداز  POS  صدور آنی کارت  خودپرداز گویا بیمارستان مادروکودک غدیر شیراز
   2بعثت مریوانکردستان / مریوانکد مرکز: 11260کد منظومه: 1126مسئول مرکز: مدیریت شعب استان کردستانآدرس: استان کردستان شهرستان مریوان بلوار بعثت نرسیده به اداره راه سابقکد پستی: 6671656741تلفن: 34531121-34531900-34521377 - 87نمابر: 34521377ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ خودپرداز  POS  صدور آنی کارت بعثت مریوان
   3چیتگرتهران / تهرانکد مرکز: 409کد منظومه: 409مسئول مرکز: مدیریت شعب جنوب غرب استان تهرانآدرس: کیلومتر14جاده مخصوص کرج جنب خیابان گلستانککد پستی: 1386134339تلفن: 44197462-44193620-44795124-44197461 - 21نمابر: 44192007ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ خودپرداز  POS  صدور آنی کارت  صندوق اجاره ای  خودپرداز گویا چیتگر
   422 بهمن اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 6760کد منظومه: 6760مسئول مرکز: مدیریت شعب استان اصفهانآدرس: اصفهان خ 22 بهمن چهارراه حمزهکد پستی: 8158686467تلفن: 32670240-32664125-32664126 - 31ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ خودپرداز  POS  صدور آنی کارت  خودپرداز گویا 22 بهمن اصفهان
   5میدان امام خمینی اردبیلاردبیل / اردبیلکد مرکز: 13010کد منظومه: 1301مسئول مرکز: مدیریت شعب استان اردبیلآدرس: اردبیل خیابان امام خمینی جنب بازارکد پستی: 5613685497تلفن: 33336070-33357032-33355578-33337558 - 45نمابر: 33332211ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ خودپرداز  POS  صدور آنی کارت میدان امام خمینی اردبیل
   6مرکزی سمنانسمنان / سمنانکد مرکز: 29000کد منظومه: 2900مسئول مرکز: مدیریت شعب استان سمنانآدرس: سمنان ، خیابان امام خمینی ، چهار راه مازندرانکد پستی: 3513813695تلفن: 33332249-33323954-33322663-33324691نمابر: 33322703ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ خودپرداز  POS  صدور آنی کارت  صندوق اجاره ای مرکزی سمنان
   7مدیریت امور تحول فناوری اطلاعاتتهران / تهرانکد مرکز: 8100028آدرس: خیابان طالقانی - حدفاصل خیابان های نجات الهی و سپهبد قرنی -نبش کوچه بشارت - پلاک 2 - ساختمان معاونت فناوری اطلاعات بانک تجارت تلفن: 88899589 - 21نمابر: 88895794مدیریت امور تحول فناوری اطلاعات
   8شهرک صنعتی خیامخراسان رضوی / نیشابورکد مرکز: 54980کد منظومه: 5498مسئول مرکز: مرکزی نیشابورآدرس: شهرک صنعتی خیام نیشابور - تقاطع بلوار توسعه و بهره وری - قطعه 569کد پستی: 9344164677تلفن: 43267161 - 51نمابر: -ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ خودپرداز  POS  صدور آنی کارت شهرک صنعتی خیام
   9بلوار کشاورز سقزکردستان / سقزکد مرکز: 11250کد منظومه: 1125مسئول مرکز: مدیریت شعب استان کردستانآدرس: استان کردستان شهرستان سقز بلوار کردستان روبروی اداره راه کد 11250کد پستی: 6681854194تلفن: 36239732-36239734-36236600 - 87نمابر: 36236700ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ خودپرداز  POS  صدور آنی کارت بلوار کشاورز سقز
   10درکهتهران / تهرانکد مرکز: 399کد منظومه: 399مسئول مرکز: مدیریت شعب شمال غرب استان تهرانآدرس: اوین درکه خیابان درکه نرسیده به میدان درکه مقابل خانه معلم پلاک144کد پستی: 1984186135تلفن: 22186049-22186045-22186051-22186052نمابر: 22186051ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰ خودپرداز  POS  صدور آنی کارت درکه