بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 

    • امکان اتصال به سامانه جامع تجارت و تامین مالی زنجیره‌‌ای صنایع با استفاده از صورتحساب های مورد تایید از طریق «سامانه مدیریت پرداخت» ایجاد گردید.