|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 26 خرداد 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • جدیدترین اطلاعات و اخبار قانون چک


     ثبت چک در سامانه صیاد

     بر اساس اعلام بانک مرکزی و قانون جدید چک، صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک هم اکنون می‌توانند فرآیندهای ثبت، تائید و انتقال چک را در سامانه صیاد از طریق برنامک‌های موبایلی مورد تایید بانک مرکزی انجام دهند.
     فرآیند ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد،از ابتدای سال 1400 الزامی بوده و چک های قدیمی طبق روال‌سابق بدون نیاز به ثبت در سامانه صیاد در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد.

     قانون جدید چک دو هدف را دنبال می کند:

     اعتبار چک
     ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و وصول چک

     با پیاده سازی قانون چک:

     • اعتبار چک قبل از صدور آن از طریق سامانه‌ها و ساز‌وکارهای مناسب همچون اعتبارسنجی بررسی می‌شود.
     • تمام مبادلات چک در سامانه‌های مرتبط ثبت شده و به این ترتیب نقل ‌وانتقالات چک شفاف خواهد شد.
     • چک‌های جدید را نمی‌توان در وجه حامل صادر کرد و صرفا" قابلیت ظهرنویسی به صورت سیستمی خواهند داشت.
     • امکان صدور چک بلامحل کمتر می شود.
     • افراد دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، قادر به ثبت چک در سامانه صیاد نخواهند بود.
     • اگر فردی چک برگشتی داشته باشد، تمام حساب هایش به میزان کسری موجودی مسدود می شود و دیگر نمی‌تواند ضمانتنامه بانکی دریافت کند و دسته چک جدید به وی تخصیص داده نمی‌شود یا حتی در فرآیند اعطای تسهیلات، فرد دچار مشکل می‌شود.

     فرآیندهای ثبت، تائید و انتقال چک برای صادرکنندگان:

     الف – نحوه استفاده صادرکنندگان چک از برنامک‌های موبایلی:

     • ورود به یکی از برنامک های موبایلی تعیین شده از سوی بانک مرکزی با استفاده از سیم‌کارت متعلق به خود
     • انتخاب یک کارت بانکی مربوط به بانک صادر کننده دسته چک
     • وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک
     • ورود به منوی "ثبت چک" و درج اطلاعات چک صادره شامل تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی‌نفع

     ب – نحوه استفاده گیرندگان چک از برنامک‌های موبایلی:

     • ورود به یکی از برنامک‌های موبایلی تعیین شده از سوی بانک مرکزی با استفاده از سیم‌کارت متعلق به شخص
     • در اختیار داشتن هریک از کارت‌های بانکی
     • وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک دریافتی
     • ورود به منوی تائید چک و تطبیق اطلاعات چک ثبت شده به نفع خود با اطلاعات مندرج در برگه چک
     • تائید و یا عدم تائید اطلاعات
     • پس از تائید چک، گیرنده می‌تواند چک ثبت شده را به ذینفع جدید منتقل کند.

     روش استعلام چک صیاد

     امکان استعلام چک‌های صیادی از دو روش فراهم شده است:
     1- از طریق سایت بانک مرکزی: بر این اساس مشتریان می‌توانند شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک‌های صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.
     2- از طریق پیامک: با این روش مشتریان می‌توانند شناسه 16 رقمی مندرج در چک های صیادی را با فرمول (شناسه 16 رقمی*1*1) به سامانه پیامکی 701701 ارسال کنند.