بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • سپرده ها

   برگشت به بالا

  • سوالات و پاسخ های مربوطه
   1: شرایط افتتاح حساب جاری چیست؟

   متقاضی 18 سال شمسی تمام داشته باشد، دارای سواد خواندن و نوشتن باشد، حداقل یک نفر از مشتریان که نزد بانک تجارت حساب سپرده قرض الحسنه جاری دارد معرف متقاضی جهت افتتاح حساب باشد، نداشتن سابقه چک برگشتی، تکمیل کارت حساب سپرده قرض الحسنه جاری توسط مشتری در حضور متصدی افتتاح حساب مزبور با درج کامل مشخصات کدملی، شناسنامه و درج نشانی کامل محل سکونت و محل کار متقاضی همراه با کدپستی و  شماره تلفن برای تماس، مشتری در حضور متصدی ، کارت نمونه امضاء را امضاء نماید. پس از تکمیل کارت حساب سپرده قرض الحسنه جاری لازم است کارت توسط رئیس و یا معاون شعبه بررسی و درصورت تأیید امضاء گردد و کارت مزبور بدون خط خوردگی تنظیم شود.

   2: شرایط افتتاح حساب کارت چیست؟

   کسب اطمینان از اعتبار مشتری (ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی)، تکمیل و امضا تعهد نامه و فرم تقاضای صدور کارت توسط مشتریان.

   3: نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه و سپرده های بلند مدت چقدر است؟

   کوتاه مدت 10%

   یکساله 16%

   دو ساله 18%

   برگشت به بالا