|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
جمعه 04 اسفند 1396
اخبار و اطلاعیه ها
    • شما اینجا هستید
         
        • فهرست مناقصات/ مزایدات
             
          آگهی مناقصه عمومی شماره 8/96 دومرحله ای بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد خرید، نصب، راه اندازی و گارانتی نرم افزار اسکن اسناد و مدارک شعب بانک تجارت، با شرکت های حائز شرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت سند مناقصه از تاریخ 08-11-96 ...
          آگهی مناقصه عمومی شماره 96/6 بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد پشتیبانی ، نگهداری و بهینه سازی زیرساخت ذخیره سازی و سرویس های مجازی خود ، با شرکت های حائز شرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت سند مناقصه از تاریخ 04-05-96 لغایت 17-05-96 از ساعت 8 ...
          آگهی مناقصه عمومی شماره 96/4 دومرحله ای بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد اجاره، نصب و راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی شبکه VSAT، با شرکت های حائز شرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای با شرایط ذیل اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 27-03-96 لغایت ...
          آگهی مناقصه عمومی شماره 3/96 بانـک تجارت در نظر دارد نسبتبه انعقاد قرارداد تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم وب سایت درمان بانک تجارت ، با شرکت های حائز شرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 31-02-96 لغایت 22-03-96 از ساعت 8 لغایت ...
          آگهی مناقصه عمومی شماره 1/96دومرحله ای بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد نگهداری و پشتیبانی مراکز داده خود، با شرکت های حائز شرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 16-02-96 لغایت 01-03-96 از ساعت 8 لغایت 15.30 هر روز به غیر از ...
          آگهی مناقصه عمومی شماره 95/18 بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم جامع مانیتورینگ بانک از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای با شرایط ذیل اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 95/12/07 لغایت 95/12/24 از ساعت 8 لغایت 15.30 هر روز به غیر از ...
          خرید تجهیزات سوئیچینگ جهت ارتقاء SAN شرکت مهندسین مشاور تجارت در نظر دارد خرید مذکور را از طریق مناقصه عمومی و به شرح مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. الزامات فنی جهت شرکت در مناقصه : دارا بودن حداقل رتبه سه در رسته (شبکه و داده ها) سابقه فروش،نصب و راه اندازی و ...
          آگهی مناقصه شماره 12‏‏‏/95 ک بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه و چاپ 210.000 جلد سررسید (یک روز در یک صفحه و رحلی) ، 300.000 جلد تقویم جیبی ، 30.000 جلد تقویم رومیزی و 20.000 جلد تقویم رومیزی ایستاده مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1‏‏‏- ...
          آگهی مناقصه عمومی شماره 95/11 بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به خرید و راه اندازی سیستم جامع و یکپارچه حفاظت و صیانت از دارایی های دیجیتال خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت سند مناقصه از تاریخ 95/08/10 الی 95/09/03از ساعت 8 صبح لغایت 15 هر روز به غیر از ...
          آگهی مناقصه عمومی شماره 95/10 بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به طراحی، پیاده‌سازی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) بر اساس استاندارد ISO27001:2013 در ساختمان منابع انسانی خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت سند مناقصه از تاریخ 95/08/09 الی ...
          شرکت مهندسین مشاور تجارت در نظر دارد موضوع مذکور را از طریق مناقصه عمومی و به شرح مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. الزامات فنی جهت شرکت در مناقصه: دارا بودن حداقل رتبه دو در (رسته خدمات و پشتیبانی) و (تولید و ارائه رایانه های غیر مین فریم) سابقه فروش،نصب و راه اندازی و ...
          بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه و نصب تعداد 4350 عدد صندوق اجاره ای مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 25-02-95 (ساعت 16 ) می باشد. 2- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ 200.000 ریال به ...
          بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه و چاپ انواع فرمهای چاپی مورد نیاز خود بصورت تدریجی به مدت شش ماه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 25-02-95 (ساعت 16 ) می باشد. 2- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ ...
          بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه 3.000.000 عدد جلد کارت ATM مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 25-02-95 (ساعت 16 ) می باشد. 2- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ 200.000 ریال به شماره حساب ...
          بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به خرید و راه اندازی و پشتیبانی سیستم جامع و یکپارچه حفاظت و صیانت از دارایی های دیجیتال بانک تجارت از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 08-02-95 (از ساعت 8:30 تا ساعت 15:30 ) بغیر از پنجشنبه ها می باشد . 2- ...