|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 02 اسفند 1396
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • آگهی مزایده
     نوع: مزایدهشماره: 96/1
     موضوع: آگهی مزایده
     تاریخ انتشار :۱۳۹۶/۱۰/۰۶
     رسانه: سایت
     طبقه بندی موضوعی: مزایده
     مهلت دریافت اسناد :۱۳۹۶/۱۰/۱۷
     تاریخ بازگشایی پاکتها: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

      فروش املاک و مستغلات بانک تجارت

     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در استان خوزستان به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد و اقساط ( با نرخ سود 12% ) در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده ، حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 17-10-96به محل مدیریت شعب منطقه مراجعه فرمایند . بازگشایی پاکات در تاریخ 20-10-96 در ساختمان مدیریت شعب منطقه دایره تدارکات و مهندسی انجام می گردد و حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی بلامانع است.چنانچه تغییری در تاریخ بازگشایی پاکات صورت گیرد مراتب تلفنی به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید . 
     ضمناً متن آگهی در سایت بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.ir قابل دسترسی می باشد .
      
     توضیحات : 
     1.مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می بایست به حساب شماره 01821474 نزد بانک تجارت واریز گردد .
     2.شرکت کنندگان مبلغ 200.000 ریال ( به حساب کارمزد  فروش اسناد به شماره 01854879 نزد بانک تجارت ) واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند .
     ( ضمناً مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد ) 
     3.رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و در پاکت لاک و مهرشده ( در بسته ) تسلیم گردد .
     4.کلیه املاک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد .
     5.بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد .
     6.در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی اولویت با فروش نقدی می باشد .
     7.هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد . 
      
      تلفن:32211469-0611 و 66927220-021