|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
یکشنبه 29 بهمن 1396
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • آگهی مزایده شماره 96/1/م
     نوع: مزایدهشماره: 96/1/م
     موضوع: آگهی مزایده شماره 96/1/م
     تاریخ انتشار :۱۳۹۶/۰۲/۰۷
     رسانه: سایت
     طبقه بندی موضوعی: مزایده
     مهلت دریافت اسناد :۱۳۹۶/۰۲/۱۶
     آگهی مزایده شماره  1/96/م                         
      
          بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود از طریق مزایده عمومی  به فروش برساند. متقاضیان  می¬توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده ،
      در تهران به اداره مهندسی و املاک واقع در خیابان آزادی ، بین خیابانهای نواب و اسکندری ، ساختمان بانک تجارت (طبقه پنجم) و در شهرستان تبریز به محل مدیریت شعب استان و جهت تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ 16-2-96 به دبیرخانه کمیسیون معاملات عمده به نشانی فوق - طبقه هشتم مراجعه فرمایند.
      بازگشایی پاکات در تاریخ 18-2-96 انجام خواهد شد ، چنانچه تغییری در تاریخ  بازگشایی پاکات صورت گیرد، مراتب تلفنی به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید .  
     ضمناً متن آگهی درسایت بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.ir  قابل دسترسی می¬باشد. 
      توضیحات:‌
     1.مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می بایست به حساب شماره 01821474 نزد بانک تجارت واریز گردد.
     2.شرکت کنندگان مبلغ 000ر200ریال (به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره 01854879 نزد بانک تجارت)واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند.  (ضمناً مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد).
     3.رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و درپاکت لاک و مهر شده (دربسته)تسلیم گردد.
     4.املاک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد .
     5.بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختارمی باشد.
     6.هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد
        تلفن:   66925347-021    و 66927220-021