بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • محسن مختاری
   مشخصات
   نام: محسن
   نام خانوادگی: مختاری
   سمت: مدیر شعب
   واحد: مدیریت شعب استان بوشهر
   تحصیلات فوق لیسانس مدیریت اجرایی
   سوابق و تجربیات شغلی معاون شعبه/ مسئول شعبه/ مسئول اعتبارات منطقه/ سرپرست مقیم کنگان
   فعالیت علمی مدرس دانشگاه/ مدرس دوره تسهیلات و تعهدات بانک/ مدرس اعتبارسنجی/ مدرس پولشویی/ مدرس اعتبار اسنادی/ مدرس ضمانتنامه/ مدرس راهکارهای وصول مطالبات
   دوره های تخصصی طی شده دوره کارشناس اعتباری/ دوره مدرسی