|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
شنبه 23 آذر 1398
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    • سپرده تسهیلاتی متخصصین

     طرح متخصصین بر مبنای سپرده گذاری در حساب های جاری کارت، تسهیلات در قالب عقد مرابحه عادی به مشتریان با بازپرداخت 6 ، 12 و 24 ماهه، با /بدون اخذ سپرده توثیق پرداخت می شود .
     مشمولین این طرح :
     1- پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان دارای مجوز از سازمان نظام پزشکی ایران.
     2- وکلای دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری ایران.
     3- مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور.
     4- سردفتران اسناد رسمی دارای پروانه سردفتری از کانون سردفتران اسناد رسمی کشور.
     5- مدیران مشتریان ارزنده بانک.
     شرایط طرح: ( نرخ سود، مدت قرارداد، ضریب تسهیلات و سقف فردی تسهیلات اعطایی)
     نرخ سود، مبلغ و مدت زمان بازپرداخت و حداکثر سقف فردی تسهیلات اعطایی موصوف بسته به نرخ سود سپرده بر اساس جداول زیر تعیین می شود:

     شرایط سپرده شرایط تسهیلات
     مدت سپرده گذاری درصد توثیق ضریب تسهیلات نرخ سود مدت بازپرداخت
     2 ماه 0%   15% 6 ماه
     3 ماه 0%   18% 12 ماه
     15%   18% 24 ماه
     4 ماه 0% 100% میانگین 15% 12 ماه
     10%   18% 24 ماه

     جدول شماره 2- حداکثر سقف فردی تسهیلات

     بازار هدف و مشمولین طرح سقف فردی تسهیلات
     پزشکان متخصص،دندانپزشکان و دارو سازان دارای مجوز از سازمان نظام پزشکی ایران. 5 میلیارد ریال
     پزشکان عمومی دارای مجوز از سازمان نظام پزشکی ایران. 1.5میلیارد ریال
     پزشکان عمومی دارای مجوز از سازمان نظام پزشکی ایران.
     مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
     سر دفتران اسناد رسمی دارای پروانه سر دفتری از کانون سر دفتران .
     مدیران مشتریان ارزنده.

      وثایق و ضامنین 

     اعطای تسهیلات با اخذ سفته و ضمانت دو نفر ضامن هم صنف که مورد تایید شعبه باشند، امکان پذیراست .