|
|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
چهارشنبه 17 آذر 1400
معرفی خدمات
  • شما اینجا هستید
      
    
    • صدور گواهی حساب مشتریان بانک به زبان انگلیسی

     گواهی حساب به زبان انگلیسی بنا به درخواست کتبی شعبه و یا واحد ارزی از طریق اداره خزانه داری و روابط با کارگزاران این بانک ترجمه و توسط مسئولین دارای امضاهای مجاز معرفی شده به وزارت امور خارجه، امضاء و ممهور به مهر لاتین می گردد. در برخی موارد نیز بر حسب درخواست شعبه پرینت انگلیسی حسابها نزد شعب جهت ارائه به سفارتخانه ها و مراجع خارج از کشور توسط اداره مذکور تائید می گردد.
     معهذا چنانچه بنا به درخواست مشتری، شعبه برخی اطلاعات مورد درخواست مشتری را در فرم اضافه نماید، این بخش در قالب حدود و اختیارات تعیین شده در دستورالعملها نسبت به اضافه نمودن موارد مزبور درمتن گواهی حساب انگلیسی اقدام می نماید.
     اخیراً با مکانیزه نمودن عملیات صدور گواهی حساب مشتریان سعی شده است درسریع ترین زمان ممکن مشتریان بانک را از خدمات صدور گواهی حساب لاتین برخوردار نمایند.