|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
دوشنبه 13 مرداد 1399
معرفی خدمات
    • شما اینجا هستید
         
        • مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه بانکی
          • اساسنامه شرکت
          • آگهی تاسیس
          • آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
          • پروانه کسب (مجوز فعالیت دربخش بازرگانی )
          • کارت بازرگانی  
          • اسناد مالکیت انبار، دفتر مرکزی و نمایشگاه
          • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
          • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
          • کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
          • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی