بانک تجارت

X

سلام

امروز چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم؟

   
 
  • تعریف ایران چک
   • ایران چک بانک مرکزی: سندی است که بموجب مصوبه مورخ 1386/12/8 هیأت محتـرم وزیران جهت جایگزینی با ایران چک و چک پولهای قبلی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چاپ و منتشر می گردد و از این پس اختصاراً «ایران چک بانک مرکزی» نامیده می شود.
   • تمامی مراحل طراحی و چاپ ایران چک بانک مرکزی توسط این بانک (بانک مرکزی ) انجام می پذیرد لذا ایران چکهای مذکور توسط کلیه بانکهای دولتی و خصوصی قابل عرضه و بازخرید می باشند.
   • دریافت ایران چک از بانک مرکزی از طریق پرداخت 100درصد مبلغ ایران چکها به بانک مرکزی میسر می باشد.