|
|
Tejaratbank
صفحه ویژه نابینایان و کم بینایان
|
جمعه 11 فروردین 1396
اخبار و اطلاعیه ها
  • شما اینجا هستید
      
    • فهرست مناقصات/ مزایدات
        
     آگهی مزایده شماره 1/94/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت ...
     آگهی مناقصه شماره 22/93 بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انجام پشتیبانی دستگاه های یوپی اسkva 3.5.6.10. 2 .5/1ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 25-1-94 ( ساعت 15 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 25-1-94 ( ساعت 15 ) ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و املاک واقع در خیابان ...
     چهل و هفتمین مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور شرکت فروش اموا لمازادبانکها )فام( درنظردارداملاک مازاد برنیازبانک تجارت درتهران ودیگراستانها راازطریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید ازاملاک ، دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات خود حداکثرهمه روزه ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک پروژه های هشت گانه مطابق جدول ذیل الذکر واقع در مشهد مقدس، پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)، را بصورت یکجا و با شرایط مندرج در برگه ای که به همراه برگ درخواست شرکت در مزایده به متقاضیان محترم تقدیم می گردد، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان ...
     آگهی مزایده شماره 10/93/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه مرکز ارتباط با مشتریان ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 15/11/93 ( ساعت 15 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتاتاریخ 3/12/93 ( ساعت 16 ) می باشد . 3- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه سیستم مکانیزاسیون اسناد و مدارک شعب از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 8/11/93 بغیر از پنجشنبه ها ( ساعت 16 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا تاریخ 20/11/93 ( ساعت 16 ) می باشد . 3- متقاضیان ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می¬توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و املاک واقع در ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می¬توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و املاک واقع در ...
     آگهی مزایده شماره 7/93/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در ...
     بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در تهران به اداره مهندسی و املاک واقع در خیابان آزادی ، بین ...
     آگهی مزایده شماره 5/93/م فروش املاک و مستغلات بانک تجارت بانک تجارت در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده در ...
     بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار بمنظور پشتیبانی و نگهداری مرکز داده خود ازطریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. 1- مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 19/6/93 ( ساعت 16 ) می باشد . 2- مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثرتا تاریخ 5/7/93 ( ساعت 16 ) می باشد . 3- متقاضیان جهت ...
     فراخوان بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به واگذاری پشتیبانی دستگاههای اطفاء حریق خوددر سطح کشور اقدام به شناسائی پیمانکاران فعال در این زمینه نماید. بدینوسیله از کلیه موسسات و شرکتهای فعال در این زمینه دعوت می گردد سوابق اجرایی خود را در خصوص این موضوع به همراه مدارک ذیل حداکثر 15 روز پس از انتشار ...